wat is een allergie

Wat is een allergie? | 3 meest voorkomende allergieën

Wat is een allergie?  Het is één van de meest voorkomende chronische ziekten en steeds meer mensen hebben er last van: een allergie! De schatting is dat 25% van alle Nederlanders een allergie heeft en dat dat er in de nabije toekomst alleen maar meer gaan worden. 

Wat is een allergie? In dit uitgebreide artikel vertellen we je er alles over. Lees je mee?!

Wat is een allergie?

Een allergie is een specifieke reactie van je immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen die normaal gesproken niet schadelijk voor je zijn. Zo kan contact met een bepaalde stof een vreemde reactie bij je oproepen zoals bijvoorbeeld niezen of huiduitslag.

Oorzaak allergie

Als je een allergische reactie hebt komen er zogenaamde antistoffen vrij zoals histamine die de allergische klachten veroorzaken. Er zijn veel theorieën over het ontstaan van allergieën en één van de meest gangbare is de hypothese van hygienehypothese. 

Deze gedachtengang legt een oorzakelijk verband met het ontstaan van van allergieën in het gegeven dat de omgeving en levensomstandigheden van de mens steeds schoner zijn geworden en dat mede daardoor een onbalans is ontstaan. Deze onbalans zorgt ervoor dat je lichaam, lees afweersysteem, zich gaat keren tegen stoffen die eigenlijk geen gevaar voor je lichaam zijn. 

Ook erfelijke componenten zijn aangetoond bij het ontstaan van allergieën. Dit noemen we adoptie. Waneer beide ouders geen allergie hebben is er nog altijd 10% kans dat een pasgeboren kind een allergie gaat ontwikkelen. Wanneer één ouder een allergie heeft, of heeft gehad, dan stijgt de kans op een allergie naar 20%. 

Als beide ouders een allergie hebben, of hebben gehad, dan is de kans op een allergie gestegen naar 70% 

Wat zijn allergenen?

Eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken noemen we allergenen. Deze kunnen aanwezig zijn in bepaalde ingrediënten. Je kunt ze indelen in drie categorieën:

 – Voedselallergenen: komen het lichaam binnen via je voeding ( bijvoorbeeld eiwitten in koemelk)

 – Inhalaltieallergenen: komen het lichaam binnen via inademing (bijvoorbeeld stuifmeelpollen)

 – Contactallergenen: komen het lichaam binnen via contact met de huid ( bestanddelen van cosmetica)

Voeg je koptekst hier toe

Allergische reacties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

wat is een allergie

Allergie reacties

Type 1, IgE-antistof remedieerde allergie: Bij een type 1 allergische reactie maakt je lichaam allergische antistoffen aan die zorgen voor een heftige reactie. Deze reactie treedt vaak binnen een paar minuten op en bijna nooit later dan een uur nadat je in aanraking bent gekomen met de stof waar je allergisch voor bent. Een voorbeeld van type 1 is hooikoorts. Klachten die voorkomen bij deze reactie zijn:
– Prikkeling in je mond een keelholte 
– Verstopte neus of loopneus 
– Buikkrampen 
– Galbulten
– Misselijkheid, overgeven, en diarree 
– Rood geprikkelde ogen  
– Zwellingen                                   
In sommige gevallen komt de meest ernstige vorm van een allergische reactie voor: anafylaxie. Ongeveer 80% van alle allergieën heeft betrekking op de luchtwegen. De resterende  20% bestaat uit allergieën met betrekking tot de huid en het maag-darmkanaal.
Type 2 (cytologische allergie), IgE-antistof remedieerde allergische reactie: Hier maakt je lichaam ook antistoffen aan maar van een ander soort dan bij Type 1. In het geval van bijvoorbeeld een geneesmiddelen allergie hechten medicijnen zich aan het oppervlak van bloedcellen of aan je huidcellen. Je lichaam herkent deze bloed- en huidcellen als lichaamsvreemd en start een afweerrace. Als gevolg hiervan kunnen bloedplaatjes worden afgebroken wat een gestoorde bloedstolling veroorzaakt. Ook kan je opperhuid loslaten waardoor blaarvorming ontstaat. 
Type3 (immuuncomplexen-ziekte), allergische reactie die zich richt naar oppervlakte antigenen op weefsels: Bij een Type 3 reactie hechten antistoffen zich (bij een geneesmiddelenallergie) aan medicatie in de bloedbaan en vormen hier zogenaamde complexen mee. Deze complexen kunnen neerslaan in kleine bloedvaten in je nieren, longen en huid en deze manier koorts, gewrichtspijn, nierproblemen  ontstekingsplekken in je huid en bloeduitstortingen veroorzaken. Deze reacties treden vaak 6 tot 8 uur nadat je in contact bent gekomen met de stof waar je allergisch voor bent. 
Type 4 (cellulaire allergie), cel-remedieerde allergische reactie: dit is een type reactie die ook wel vertraagd type allergie wordt genoemd. Hierbij richten bepaalde vellen van je afweersysteem zich specifiek tegen een stof en veroorzaken een ontsteking. Deze reactie komt langzamer op gang dan bij de andere drie types. Meestal is dit pas na een paar dagen. Een type 4 reactie veroorzaakt een groot aantal verschillende huidreacties. Deze reacties kunnen relatief onschuldig zijn zoals eczeem maar ook veel ernstigere vormen aannemen zoals blaarziekten.    
 

Allergieën

Allergie is een sterk in omvang toenemende afwijking. Uit Zwitserland zijn betrouwbare cijfers voorhanden over de toename van hooikoorts. In het jaar 1926 kwam dit voor bij 1% van de Zwisters. In 1950 bij 3 tot 4% en in 1996 bij 15-20% van de bevolking. 
Er zijn verschillende allergieën: 

Inhalatie-allergie

Hierbij kun je denken aan huisstofmijt, hooikoorts en latex                                                                              
Symptomen: verstopte neus, loopneus, jeuk, niesbuien, jeukende en tranende ogen, benauwdheid, kriebelhoest, vermoeidheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, slecht slapen, astma-klachten.

Contactallergie

Hierbij kun je denken aan nikkel, latex, chemische stoffen en cosmetica.                                                           
Symptomen: zwellingen, heftige jeuk, ontstaan van bultjes die overgaan in vochtblaartjes, rood worden van je huid die in contact is geweest met het allergeen, vorming van kloven, verdikking van je huid en schilfering van je huid (meestal na herhaaldelijk contact met het allergeen). 

Voedselallergie

Hierbij kun je denken aan pinda’s, noten, koemelk, kruiden, fruit, garnalen, vis en ei. Symptomen kunnen zijn: 
 – Huid:  jeuk, uitslag, galbulten en eczeem, ophoping van vocht in lippen, mond en/of oogleden. 
 – Luchtwegen: astmatische klachten, piepen, kortademigheid en benauwdheid, neusklachten en oogleden.        
 – Maag/darmstelsel: prikkelend gevoel in je mond, misselijkheid, buikpijn, braken, diarree of juist verstopping.                  
 – Hart- en vaatstelsel: duizeligheid, bloeddrukdaling, flauwvallen en anafylactische shock.                                                   
 – Overig: groeiachterstand en/of gedragsklachten, hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen, excessief huilen.  

Insectenallergie

Hierbij moet je denken aan bijen en wespen.                                                                                                                             
Symptomen – jeuk en zwelling over je hele lichaam, moeite met ademhalen, slikken en/of spreken, duizeligheid, heftige hoofdpijn, zwelling van je ogen, lippen, keel en/of tong, maag-darmklachten zoals misselijkheid, overgeven en/of diarree, sterke bloeddrukdaling, hartritmestoornissen, shock, bewustzijnsverlies, hartstilstand. 

Geneesmiddelen-allergie

Geneesmiddelen-allergie zoals paracetamol of penicilline

Symptomen – kortademigheid door astma of door zwelling van je keel, huiduitslag met jeuk (vooral netelroos), acuut braken, hartkloppingen, duizeligheid, bewustzijnsdaling en/of verlies, shock. 

Levensbedreigend

Anafylaxie is een plotselinge zeer ernstige allergische reactie die binnen elke minuten na de steek kan optreden en kan leiden tot een anafylactische shock. Deze shock kan levensbedreigend zijn. 
Classificatie volgens Muller: 
– Graad 1: huidklachten zoals jeuk, huiduitslag over je hele lichaam (urticara) en/of zwelling over je hele lichaam tot aan je lippen. 
– Graad 2: graad 1 met daarbij zwelling van je lippen en/of tong, misselijkheid, braken, licht gevoel in je hoofd, niet uitstralend drukkend gevoel op de borst, buikpijn en/of diarree.  
– Graad 3: graad 1 en 2 met daarbij piepende ademhaling, kortademigheid, moeite met slikken, heesheid, onduidelijke spraak en/of benauwdheid. 
– Graad 4: zeer lage bloeddruk, blauwe verkleuring van je huid, flauwvallen, incontinentie, ernstige hartritmestoornissen al dan niet in combinatie met graad 1,2 of 3. 

Allergie symptomen

Een op de vier Nederlanders heeft last van een allergie. Het aantal mensen met een allergie stijgt ieder jaar gemiddeld met 2 tot 5%. Uit recente studies is gebleken dat het aantal kinderen met een voedselallergie die laatste 10 jaar verdubbeld is. In Nederland leiden 407.000 mensen (2,5%) aan een voedselallergie. Constitutioneel of atopisch eczeem komt bij 10 tot 15% van de bevolking voor.  
Problemen die kunnen ontstaan bij een allergie: 
– Concentratieproblemen (verminderde leerprestaties en afname van de geheugenfuncties). 
– Uitgezonderd raken (niet kunnen eten wat anderen wel mogen eten).
– Slaapstoornissen (slecht kunnen inslapen en vaak wakker worden). 
– Klachten van je ogen en neus, ademhalingswegen en longen 
– Angst (insecten, stoffen waar iemand allergisch voor is). 
– Verminderde productiviteit op je werk 
– Minder energie (moeheid en stress).

Allergietest

Een allergietest kan aantonen of er sprake is van allergie en zo ja, waar je eventueel allergisch voor bent. Alleen een allergietest af laten nemen is niet voldoende om de diagnose te kunnen stellen. De uitslag van de test moet altijd gekoppeld worden aan de totale ziektegeschiedenis (anamnese) en eventueel aanvullend lichamelijk onderzoek.
Bij het lichamelijk onderzoek kijkt een arts voornamelijk naar de organen die een rol kunnen spelen bij allergie. Zo kijkt hij naar je ogen (roodheid), neus (verstopt of loopneus) en je huid (bv eczeem). Soms luisterdt hij ook naar je longen. Wanneer je arts na het lichamelijk onderzoek aanleiding heeft om te denken aan allergie, zal er vaak aanvullend onderzoek gedaan worden in de vorm van een allergie test.

Bestrijding

De beperkingen in het dagelijks leven, op school en tijdens je werk bepalen de ziektelast en de kwaliteit van leven. Allergieën en de gevolgen daarvan worden door de omgeving van een patiënt niet altijd begrepen, waardoor een persoon zich geïsoleerd kan voelen en zich verder kan gaan isoleren. Het verschijnsel allergie verdient dan ook grote aandacht en niet alleen vanuit de medische wereld of het bedrijfsleven maar ook vooral van de overheid en de maatschappij. 
Wat kun je doen als je als je last hebt van een allergie? Saneren, oftewel: het vermijden van allergenen. 
Symptoombestrijding: deze behandeling geeft vaak snel verlichting van je klachten (neus spoelen met zout water, symptomatische medicatie waarbij de allergieklachten onderdrukt worden, antihistaminica, corticosteroid-bevattende neusnevels of een combinatiepreparaat).  
Allergie immunotherapie: een behandeling die zich richt op de oorzaak van je allergie. Het zorgt ervoor dat de reactie van je immuunsysteem op de stof waar je allergisch voor bent verandert. Dit doen ze door je immuunsysteem bloot te stellen (de juiste hoeveelheid) stof die de allergische reactie uitlokt. Je lichaam raakt hier dan aan gewend en kun je minder tot geen klachten meer hebben. De behandeling duurt gemiddeld 3 tot 5 jaar. 

Hooikoorts

Allergische reacties zoals hooikoorts worden vaak behandeld met een zogenaamd antihistaminicum die de werking van histamine tegen gaat. Deze medicijnen maken je soms duf en niet iedereen vind dat prettig. Er is ook een andere manier om histamine te blokkeren, namelijk met calcium en magnesium. Calcium en magnesium blussen als het ware de histamine uitbarsting. Ook helpt vitamine C om witte bloedlichaampjes te reguleren. Deze spelen een rol bij allergische reacties. 
Een zuigtablet met zink en propolis kan ook helpen bij acute hooikoortsklachten.  

Magnesium

Magnesium is betrokken bij veel processen in je lichaam, onder andere bij je immuunsysteem. Een tekort aan magnesium kan leiden tot typische allergische reacties, zoals een verhoging van IgE (een immunoglobine die verhoogd is bij allergie), ontstemingsbevorderende cytokines en het vrijkomen van histamine. 
Ook zijn er studies gedaan waarbij het effect van magnesium bij allergie en astma patiënten. Hieruit is gebleken dat magnesium leidde tot een betere bronchiale respons op histamine en een verbetering van de PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) dit is de maximaal te bereiken volumestroom bij een geforceerde uitademing. Subjectief ervoeren de proefpersonen een beter astma-controle en een betere kwaliteit van leven. 
Bij de proefpersonen werd een histamine provocatietest (test waarbij met de prikkelende stof histamine de gevoeligheid van de luchtwegen wordt vastgesteld) en een longfunctie uitgevoerd. De hoeveelheid histamine die noodzakelijk was voor een afname van 20% FEV1 bleek na zes maanden significant toe te nemen in de magnesiumgroep ten opzichte van het begin van de behandeling. Dit is een indicatie voor een verbeterde longfunctie Daarnaast verbeterde de PEFR significant met 5,8%.

Magnesium werking

Doordat magnesium kan bijdragen aan de ontspanning van de spiercel en ontstekingsremmende eigenschappen heeft, kan het verwacht worden dat magnesium effectief is bij de behandeling van allergieën (bronchospasmen en astmatische symptomen door hyperreactiviteit van de wervelreceptoren (histamine); dus de allergische reacties. 
Bronchospasmen en broncheale reactiviteit nemen hierdoor af. Bij acute verergeringen kan magnesiumtherapie uitkomst bieden wanneer conventionele therapie faalt.
Tot slot

Wat is een allergie stond in dit artikel centraal. Heb jij last van een allergie, zo ja welke allergie heb je? En wat doe je om de klachten te verminderen? Neem je wel eens preventief een supplement? Wij vinden het fijn als je een reactie achterlaat onderaan deze pagina. 

Als je dit artikel waardevol vindt voor je gezondheid en vitaliteit help dan mee dit te verspreiden door het te delen met je vrienden. Dit kan doormiddel van de social media knoppen. We zijn je zeer erkentelijk! 

Anderen lezen ook

Bronnen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *