wat is clusterhoofdpijn

Wat is clusterhoofdpijn?

Wat is clusterhoofdpijn? Clusterhoofdpijn is een zeer hevige vorm van hoofdpijn  Deze relatief zeldzame hoofdpijn komt in aanvallen en de pijn zit aan één kant van het hoofd, meestal rond het oog. Het komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. De eerste aanvallen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.  

Deze hoofdpijnsoort bestaat uit twee vormen: episodische hoofdpijn en chronische clusterhoofdpijn. De aanvallen bij de episodische vorm komen in clusters van enkele weken tot maanden waarna ze weer verdwijnen. De naam clusterhoofdpijn komt hier vandaan. 

De aanvallen bij de chronische vorm komen dagelijks, het hele jaar voor. Rustperiodes zoals bij de episodische vorm kent deze variant niet.  

Wat zijn de kenmerken van clusterhoofdpijn?

Clusterhoofdpijn is een vrij zeldzame maar teven zeer heftige vorm van hoofdpijn die in aanvallen optreedt. De benaming voor clusterhoofdpijn wordt ook wel ‘neuralgie van Horton’ genoemd en staat bekend als zelfmoord hoofdpijn. Dit komt vanwege de ondraaglijke pijn.  

Typische kenmerken van clusterhoofdpijn zijn:

 – De aanvallen doen zich voor in bepaalde periodes, de zogeheten clusters

 – De pijn bevind zich aan één zijde van het hoofd

 – De pijn is zeer hevig, snijdend of borend

 – Aanvallen ontstaan vaak ‘s nachts en komen plotseling

 – Tijdens de aanval is er vaak sprake van bewegingsdrang

 – Een aanval duurt meestal 15 tot 180 minuten en kan zich 8 keer per etmaal herhalen

 – Vaak optredende bijverschijnselen zijn: een rood tranend oog of een zwetend voorhoofd

Voortekenen van een aanval:

 – Tintelingen rond oog en neus

 – Tintelingen rondom de slaap

 – Pijn in de nek

 – Een doof gevoel in het gezicht

 – Een verstopte neus

 – Een tranend oog

 – Een angstig gevoel

 – Een vermoeid gevoel  

wat is clusterhoofdpijn

Wat is de oorzaak van clusterhoofdpijn?

Helaas is de oorzaak van clusterhoofdpijn niet bekend. Dit ondanks veel medisch onderzoek. Men denkt dat de aanvallen en de tijden waarop iets te maken hebben met de biologisch klok. Veranderingen in bepaalde delen van de hersenen laten dat zien en komt naar voren uit recent onderzoek.  

Verondersteld wordt dat er tijdens de aanvallen een te groot drukverschil ontstaat tussen de aanvoerende en bloed afvoerende slagaders in het hoofd. Er treed druk op de zenuwen op door drukverschillen en de verwijding van bloedvaten deze kunnen leiden tot de bijkomende klachten en clusterhoofdpijn.     

Het ‘uitlokken’ van een aanval kan alleen in de aanvalsperiode. Bloedvat verwijdende medicijnen en alcoholische dranken kunnen belangrijke uitlokkers zijn van clusterhoofdpijn. 

Het is niet bewezen dat voeding clusterhoofdpijn kan uitlokken. Bestaat het vermoeden toch dat voeding een rol speelt houdt dan een dagboek bij wat je eet en drinkt. Zo kan je kijken of er inderdaad een relatie is tussen je voeding en een aanval. Het blijkt echter vaak op toeval te berusten.  

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Helaas is clusterhoofdpijn op dit moment nog niet te genezen. Toch kun je een aanval in veel gevallen wel goed behandelen. Er zijn 3 behandelingen mogelijk:

Medicijnen  

Een behandeling bestaat bijna altijd uit een combinatie van medicijnen die de aanval behandelen of medicijnen die de aanval kunnen voorkomen. 

Preventief  

Het meest effectieve middel is Verapamil. Andere middelen zijn: Methysergide, Pizotifeen, Flunarizine, Prednison en Lithium. 

Aanvalsbehandeling 

Tijdens een aanval kun je behandeld worden met het inademen van zuurstof of sumatriptan injecties. 

Tot slot

In dit artikel staat de vraag centraal: Wat is clusterhoofdpijn? Heb jij zelf clusterhoofdpijn of ken je iemand in je directe omgeving die dit heeft? Hoe beïnvloed dit je dagelijkse functioneren of beheerst het je leven? Wij vinden het fijn als je een reactie achterlaat onderaan deze pagina. 

Als je dit artikel waardevol vindt voor je gezondheid en vitaliteit help dan mee dit te verspreiden door het te delen met je vrienden. Dit kan doormiddel van de social media knoppen. We zijn je zeer erkentelijk! 

Anderen bekeken ook