Tin

Expert: Jaap Gerrijts | 22 november 2023 | Leestijd: 7 minuten

Tin is een spoorelement dat in kleine hoeveelheden voorkomt in de aardkorst. Het is een zilverwit, zacht en buigzaam metaal dat gebruikt wordt in de industrie, kookgerei en voor voedselverpakkingen. Zo wordt tin gebruikt om blik te maken die voedselverpakkingen beschermt tegen corrosie.

 

Tin heeft ook enkele biologische functies. In dit uitgebreide artikel leggen we uit welke dat zijn en vertellen we welke voeding tin kan bevatten. Lees je mee?!

Tin komt voor in voeding en verpakkingen zoals blik

Tin

Tin hoort in het rijtje van niet essentiële spoorelementen thuis en het is één van de vroegst ontdekte metalen. In tegenstelling tot essentiële spoorelementen zoals zink, koper en selenium heeft het lichaam geen erkende biologische functie voor tin. Daarnaast bestaat er ook geen vaste referentie-inname via de voeding voor tin.

Hoewel niet bekend is dat tin essentieel is voor de menselijke gezondheid, is het belangrijk op te merken dat blootstelling aan overmatige hoeveelheden tin toxische effecten kan hebben. Het inademen van grote hoeveelheden tin stof of het innemen van grote hoeveelheden oplosbare vormen van tin zouten kan leiden tot klachten zoals:

Misselijkheid

Braken

Diarree 

Buikpijn

Chronische blootstelling aan hoge niveaus van tin is in verband gebracht met ernstigere gezondheidsproblemen en dit moet je ten alle tijde voorkomen.

Over het algemeen vindt blootstelling aan tin bij de meeste mensen plaats via de voeding, voornamelijk door de consumptie van voedsel dat is opgeslagen in vertinde verpakkingen of door sporenhoeveelheden die in sommige voedingsmiddelen aanwezig zijn als gevolg van omgevingsfactoren. De niveaus van tin die in het dagelijks leven en in de voeding voorkomen liggen meestal ruim onder de niveaus die verband houden met toxiciteit.

Hoewel tin niet wordt beschouwd als een voedingsstof die essentieel is het toch belangrijk om op de hoogte te zijn van mogelijke bronnen en ervoor te zorgen dat voedsel- en drankverpakkingen gemaakt met tin of tin legeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. 

Tin is een metaal dat veel wordt gebruikt in verschillende industriële toepassingen zoals de productie van legeringen zoals brons en tin en het vertinnen van materiaal om corrosie te helpen voorkomen. Vroeger werd tin veel gebruikt voor het maken van gereedschappen, bakjes en munten.

Waar zit tin in?

Tin kan in sporenhoeveelheden in verschillende voedingsmiddelen worden aangetroffen als gevolg van milieuverontreiniging en voedselverwerkingsmethoden. De hoeveelheden tin in voedsel zijn doorgaans erg laag en worden niet als schadelijk beschouwd.

Hier zijn enkele mogelijke bronnen van tin in de voeding:

Ingeblikt voedsel

Tin wordt vaak gebruikt bij de productie van blik dat wordt gebruikt om voedselblikken te maken. Kleine hoeveelheden tin kunnen in ingeblikt voedsel terechtkomen en vooral in voedsel met een hoge zuurgraad.

Bewerkte voedingsmiddelen

Sommige bewerkte voedingsmiddelen kunnen tin bevatten als gevolg van contact met tin houdende apparatuur tijdens de productie.

Groenten en fruit

Tin kan in sporenhoeveelheden aanwezig zijn in de bodem, water en de lucht waardoor het kan ophopen in planten. Deze niveaus zijn echter in de meeste gevallen minimaal.

Hoewel de blootstelling aan tin uit voedsel over het algemeen laag is, vloeit de voornaamste zorg voort uit beroepsmatige blootstelling in bepaalde bedrijfstakken waar werknemers tin stof kunnen inademen. Het inademen van grote hoeveelheden tin stof gedurende een langere periode kan leiden tot ademhalingsproblemen.

Wat zijn de risico's van blootstelling aan tin?

Overmatige blootstelling aan tin, hetzij via beroepsmatige omstandigheden, vervuilde omgevingen of bepaalde voedingsbronnen kan tot potentiële gezondheidsrisico’s leiden. Het is echter belangrijk op te merken dat de risico’s van het binnenkrijgen van te veel tin in het lichaam over het algemeen gepaard gaan met hoge blootstellingsniveaus en dat de normale inname via de voeding normaal gesproken geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. 

Hier zijn enkele potentiële gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met overmatige blootstelling aan tin:

Ademhalingsproblemen

Inademing van tin stof of dampen vooral op de werkplek kan leiden tot ademhalingsproblemen zoals hoesten en irritatie van de luchtwegen.

Gastro-intestinale klachten

Het innemen van grote hoeveelheden oplosbare vormen van tin kan leiden tot gastro-intestinale symptomen zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.

Huidirritatie

Langdurig huidcontact met bepaalde tin verbindingen kan irritatie en huiduitslag veroorzaken.

Gevolgen van chronische blootstelling

Chronische blootstelling aan verhoogde tin niveaus is in verband gebracht met ernstiger gevolgen voor de gezondheid zoals mogelijke schade aan de lever, de nieren en het zenuwstelsel.

Potentiële effecten op de voortplanting en ontwikkeling

Sommige onderzoeken suggereren dat blootstelling aan hoge niveaus van tin nadelige effecten kan hebben op de voortplanting en ontwikkeling, hoewel het bewijsmateriaal niet doorslaggevend is.

 

* Het is belangrijk om te benadrukken dat de niveaus van tin die we in het dagelijks leven tegenkomen en de typische inname via de voeding over het algemeen ruim onder de niveaus liggen die verband houden met toxiciteit. Regelgevende instanties stellen richtlijnen en normen op om de veiligheid van verpakkingen te garanderen en deze limieten zijn bedoeld om overmatig uitlekken van tin in voedsel te voorkomen.

Wat is de veiligheidslimiet van tin?

Instanties stellen richtlijnen en veiligheidslimieten op voor blootstelling aan verschillende stoffen zoals tin om ervoor te zorgen dat ze geen gezondheidsrisico’s voor de bevolking opleveren. Het is belangrijk op te merken dat deze limieten doorgaans worden vastgesteld op basis van een beoordeling van mogelijke gezondheidseffecten en dat er rekening wordt gehouden met verschillende factoren zoals leeftijd, geslacht en gezondheidsstatus.

Voor tin zijn de wettelijke normen vaak gericht op de aanwezigheid ervan in voedsel en vooral met betrekking tot het uitlekken van tin uit voedselverpakkingsmaterialen. Deze specifieke limieten kunnen variëren afhankelijk van de regelgevende instantie en het soort voedsel.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid stelt richtlijnen op voor tin in voedselverpakkingsmaterialen en de specifieke migratielimieten worden uiteengezet in Verordening (EG) nr. 450/2009.

Over het algemeen worden de niveaus van tin die uit voedselverpakkingen in voedsel kunnen lekken als veilig voor menselijke consumptie beschouwd en liggen ze ruim onder de niveaus die verband houden met gezondheidsproblemen. Deze wettelijke normen zijn bedoeld om het publiek te beschermen tegen mogelijke nadelige effecten en tegelijkertijd een veilig gebruik van tin in voedselverpakkingen mogelijk te maken.

Moet je je zorgen maken over de blootstelling aan tin?

Voor de meeste mensen is de voornaamste blootstelling aan tin afkomstig van ingeblikt voedsel en deze niveaus worden als veilig beschouwd. Je hoeft je daarom niet zorgen te maken dat je teveel tin binnen krijgt. Als je in een bepaalde beroepsomgeving werkt zoals industrieën waar tin of tinhoudende producten worden geproduceerd dan loop je echter mogelijk een groter risico op blootstelling en moet je altijd passende veiligheidsmaatregelen treffen.

Als je je zorgen maakt over mogelijke blootstelling aan tin of symptomen ervaart die verband houden met blootstelling aan tin dan is het belangrijk om een arts of deskundige op het gebied van de arbeidsgezondheid te raadplegen voor een grondige evaluatie en passende begeleiding.

Tips:

1) Volg de juiste methode voor het omgaan met voedsel om de potentiële blootstelling aan tin uit een verpakking te minimaliseren. Gebruik indien mogelijk alternatieven zoals glazen of roestvrijstalen verpakkingen

2) Minimaliseer direct huidcontact met tin en neem voorzorgsmaatregelen om inademing van tin stof op de werkplek te voorkomen

3) Houd rekening met de mogelijkheid dat tin in drinkwater aanwezig is. Als je je hier zorgen over maakt dan kun je overwegen om een waterfilter te gebruiken die effectief is tegen zware metalen

4) Tin is geen voedingsstof die essentieel is voor je gezondheid en het is daarnaast wel belangrijk om een goed uitgebalanceerd eetpatroon aan te houden dat rijk is aan essentiële mineralen voor een goede algehele gezondheid

Overmatige blootstelling aan tin komt bij de meeste mensen niet voor

Tot slot

Tin stond centraal in dit artikel. Drink jij veel kraanwater? En heb je weleens aan een water filter gedacht om zware metalen te filteren? Wij vinden het fijn als je een reactie achterlaat onderaan deze pagina. 

Als je dit artikel waardevol vindt voor je gezondheid en vitaliteit, help dan mee dit te verspreiden door het te delen op social media. Dit kan doormiddel van de social media knoppen. We zijn je zeer erkentelijk!

Anderen lezen ook

Arseen

Borium

Nikkel

Bronnen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *