Wat is Tiludronaat?

Tiludronaat is een medicijn dat wordt gebruikt om de botziekte van Paget te behandelen. Dit is een ziekte waarbij je botten zacht en zwak zijn, misvormd, pijnlijk of gemakkelijk kunnen worden afgebroken. Tiludronaat behoort tot de klasse van geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd. Bisfosfonaten binden zich aan het calcium in je botten. Het zorgt ervoor dat botafbraak wordt voorkomen en de botdichtheid (dikte) te verhogen. Tiludronaat wordt ook wel tiludroninezuur genoemd.

Wanneer schrijft je arts tiludronaat voor?

Tiludronaat wordt voorgeschreven bij de botziekte van Paget. Tiludronaat kwam rond 1996 op de markt. Het meest bekende merk waaronder dit medicijn verkocht wordt is Skelid®.  Tiludronaat bindt aan het calcium in je bot en remt hierdoor de afbraak van je botten. De snelheid van afbraak en opbouw van de aangetaste botten neemt af waardoor je botten sterker worden. Hierdoor neemt de kans op botbreuken af en zal je minder pijn in je botten hebben. 
Tiludronaat

Bij welke ziektes zijn tiludronaat onmisbaar

Bij de botziekte van Paget is tiludronaat voor veel mensen onmisbaar. De botziekte van Paget is een chronische botziekte. Het is een ontsteking in je bot, wat ervoor zorgt dat je bot vervormt. Meestal is sprake van één of twee botten die zijn aangedaan, bijna nooit je hele skelet.
In het bot dat ziek is, is de botaanmaak en botafbraak verstoord. Het bot wordt sneller dan normaal afgebroken en opgebouwd. Dat gebeurt slordiger dan normaal, het bot wordt ruwer, minder stevig en kan vervormen.
De botziekte van Paget is een zeldzame ziekte, waarvan de oorzaak onbekend is. Erfelijkheid speelt een rol. Meestal begint de aandoening tussen je 35e en 60e jaar.

Wanneer is tiludronaat niet nodig?

In een studie over bisfosfonaten is onderzocht wat de effecten zijn op je lichaam na het gebruik van bisfosfonaten en lange termijn effecten hiervan. De studie toonde dat bij personen die bisfosfonaten gebruikten en een fractuur hadden er weliswaar sprake was van minder perforaties, maar dat er significant meer en grote microscheurtjes aanwezig waren in het bot ten opzichte van controlepersonen met en zonder een fractuur. 
Ook bleek het bot van met bisfosfonaten behandelde personen minder veerkrachtig. Bisfosfonaten worden gelinkt aan een verhoogd risico op bepaalde botbreuken, kaakbeennecrose en een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Neem daarom voor jezelf de keuze of je deze medicijnen echt nodig bent en wilt gebruiken.

Wanneer mag tiludronaat niet gebruikt worden?

Tiludronaat dient niet te worden toegepast tijdens de periode van zwangerschap en borstvoeding. Ook als je zwanger wilt worden is het belangrijk om eerst contact op te nemen met je arts. Dit geldt ook voor mannen. Patiënten mogen na het innemen van dit medicijn ten minste 30 minuten niet gaan liggen. Bij patiënten die niet kunnen voldoen aan de doseerinstructies vanwege mentale of fysieke beperkingen, dient de behandeling met SKELID (tiludronaat) te worden gebruikt onder passend toezicht. SKELID (tiludronaat) mag niet binnen 2 uur na voedsel worden ingenomen.
Vertel je arts en apotheker als je allergisch bent voor tiludronaat, andere medicijnen of een van de bestanddelen in tiludronaat-tabletten. Vraag je apotheker om een lijst met de ingrediënten voor je het medicijn gaat gebruiken.

Heeft het grbruik van tiludronaat ook bijwerkingen?

Het gebruik van tiludronaat kan bijwerkingen veroorzaken. Tiludronaat kan ernstige problemen met je kaak veroorzaken, vooral als je een tandheelkundige ingreep of behandeling ondergaat terwijl je de medicatie gebruikt. Neem contact op met je arts voordat je tandheelkundige behandelingen krijgt terwijl je dit medicijn neemt. Tiludronaat kan ook ernstige bot-, spier- of gewrichtspijn veroorzaken. Je kunt deze pijn binnen enkele dagen, maanden of jaren na het eerste gebruik van tiludronaat beginnen te voelen. 
Neem onmiddelijk contact op met je arts als je op enig moment tijdens de behandeling met tiludronaat ernstige pijn krijgt. Je kunt bij tiludronaat ook last krijgen van gastro-intestinale bijwerkingen zoals buikpijn, misselijkheid en diarree. Bij een ernstige nierinsufficiëntie is tiludronaat gecontraïndiceerd.

Opname tiludronaat

Er zijn middelen die de opname van tiludroninezuur in je lichaam verminderen. Daartoe behoren maagzuurneutraliserende middelen (antacida) en andere middelen met calcium, magnesium of aluminium en ook ijzerpreparaten. Zorg er daarom voor dat je tiludroninenzuur (tiludronaat) ten minste twee uur vóór of na het gebruik van deze middelen ingenomen worden. Als je aspirine, indomethacine (indocine) of calcium- of mineralensupplementen inneemt, neem ze dan 2 uur vóór of 2 uur nadat je tiludronaat hebt ingenomen. 
Als je antacida gebruikt die calcium, magnesium of aluminium bevatten (Maalox, Mylanta, Tums, anderen), neem deze dan minstens 2 uur nadat je tiludronaat hebt ingenomen. Hetzelfde geldt voor sommige voedingsmiddelen, zoals melk, melkproducten of voedingsmiddelen met een hoog calciumgehalte (waaronder mineraalwaters).

Tiludronaat en magnesium

Bisfosfonaten zoals tiludronaat verstoren de aanmaak van nieuw bot. En ze worden gelinkt aan allerlei ongewenste bijwerkingen. Het is daarom belangrijk om een goede afweging te maken of je deze medicijnen ook wilt gebruiken. Je zou eerst kunnen kijken naar alternatieve methoden zoals meer bewegen, goed dieet en het aanvullen met voldoende vitaminen en mineralen. 
Magnesium zorgt ervoor dat de opname van tiludronaat wordt vermindert. Zorg er daarom voor dat je ten minste twee uur voor of twee uur na het gebruik van magnesium tiludronaat inneemt. Tijdens het gebruik van tiludronaat moet je veel voedsel en dranken eten en drinken die rijk zijn aan magnesium, calcium en vitamine D. Als je magnesium via je huid tot je neemt ontzie je je maag en darmen. Je kunt bij het gebruik van tiludronaat het beste drie keer per week een magnesium voet- of ligbad nemen

Ons advies en aanbevolen producten

Wij adviseren om 2 a 3 keer per week een magnesium voetenbad te nemen van minimaal 20 minuten en optimaal 40 minuten. Zorg dat je minimaal 150 gram magnesium badkristallen gebruikt en het water 37 graden Celsius is. Voor een ligbad neem je 500 gram tot 1000 gram magnesium badkristallen en een temperatuur van 37 graden Celsius. Ook voor een ligbad geldt minimaal 20, optimaal 40 minuten. 
Voor kinderen raden wij aan om de gebruiksaanwijzing aan te houden alvorens je begint met een magnesium behandeling. 

Delen