Privacy & Disclaimer

Uw privacy is bij het bestellen van goederen via onze website gegarandeerd. 
Alle persoonlijke gegevens worden door MagnesiumOnly als eigenaar van de website strikt vertrouwelijk behandeld. 
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestellingen en eventueel in het verlengde daarvan. 
De gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. 
magnesium

Informatievoorziening

De informatie die op www.magnesiumonly.nl en social media staat is bedoeld om mensen bewust te maken van de relatie tussen magnesium en gezondheid. Dit in de breedste zin des woords. MagnesiumOnly is niet verantwoordelijk voor informatie en aanbevelingen over (en toepassingen van) magnesium die via gelinkte websites wordt aangeboden. 

Toepassingsadviezen

Adviezen over het gebruik van MagnesiumOnly producten zijn geen medische adviezen. De toepassingsadviezen zijn algemene richtlijnen. Bij twijfel of aanhoudende klachten dient altijd eerst een arts geraadpleegd te worden.
 MagnesiumOnly baseert haar informatievoorziening op gangbare medisch-wetenschappelijke literatuur en op natuurlijke geneeswijzen. Gebruikers van MagnesiumOnly producten wordt aangeraden om de bijsluiter/gebruiksaanwijzing te lezen en bij twijfel met een arts te overleggen. 

Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie van www.magnesiumonly.nl en van MagnesiumOnly betreffende MagnesiumOnly producten dient niet te worden beschouwd als een vervanging van een consult of behandeling van een arts. MagnesiumOnly sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade voortvloeiende of verband houdende met informatie, producten of diensten betreffende MagnesiumOnly.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Algemene Voorwaarden en disclaimer van MagnesiumOnly is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij de uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Groningen, Nederland.