Parkinson dementie

Als je de ziekte van Parkinson hebt, dan is er een aanzienlijke kans dat je ook dementie krijgt. Wat is Parkinson dementie? Wat is de oorzaak? Wat zijn de symptomen? Wat is het ziekteverloop? Is er een behandeling? En hoe magnesium kan helpen bij Parkinson dementie. Je leest het allemaal in onderstaand artikel.

Parkinson dementie feiten

In Nederland hebben ruim 55.000 mensen parkinson (bron). 
De ziekte treft vooral mensen boven de 50 jaar. 
De ziekte is niet te genezen
35 tot 55 procent van de mensen met de ziekte van Parkinson krijgt uiteindelijk Parkinson dementie 
Parkinson dementie komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen
parkinson dementie

Wat is Parkinson dementie?

Parkinson dementie ontstaat in het deel van je hersenen dat door de ziekte van Parkinson is aangetast. De dementie begint in de meeste gevallen 10 tot 15 jaar na het begin van Parkinson. Als de veranderingen in het denken dusdanig ernstig wordt dat ze je dagelijks functioneren belemmeren spreekt men van een dementie. 
Als dementie verschijnselen binnen één jaar na het ontstaan van Parkinson optreedt dan spreekt men van Lewy body dementie. Van alle Parkinsonpatiënten bestaat bij ongeveer 20% de dementie uit traagheid van het spreken en denken.

Oorzaak Parkinson dementie

De oorzaak van Parkinson dementie is een opstapeling van bepaalde eiwitten in een gebied in de middenhersenen. Dat gebied heet de ‘substania nigra’ en stuurt de bewegingen van je lichaam aan. Door het vrijkomen van deze eiwitten worden gezonde hersencellen vernietigt. Deze afwijkende eiwitafzettingen worden veel aangetroffen bij mensen met Parkinson en noemen we Lewy lichaampjes. Deze eiwitafzettingen veroorzaken ook Lewy body dementie

Symptomen Parkinson dementie

Als je Parkinson hebt beven je handen vaak hevig. Je gaat trager en uiteindelijk steeds minder bewegen en je krijgt een stijve lichaamshouding. Meestal ga je als je Parkinson hebt ook trager denken en spreken. 
Als daar Parkinson dementie bij komt, dan krijgt je moeite met:
 – Plannen, concentreren, problemen oplossen
 – Stoppen of starten van bewegingen
 – Goed reageren op onverwachte dingen
 – Het geheugen en herinneringen
 – Moeite om een voorstelling te maken van abstracte zaken die niet kunt zien, horen of voelen.

Is er een behandeling?

Parkinson is een ziekte die langzaam verloopt. De ziekte is niet te genezen. Dit geldt ook voor Parkinson dementie. Met medicijnen kunnen de symptomen wel verminderen. Door het celverlies in de hersenen ontstaat er een tekort aan neurotransmitters in de hersenen die informatie van de ene naar de andere zenuwcel overbrengen. Die zorgen onder andere voor een goede communicatie tussen de hersencellen. 
Met medicijnen kan het kort aangevuld worden. Als medicatie niet meer helpt of als er teveel bijwerkingen ontstaan, kunnen elektrische pulsjes de hersenen ook stimuleren. Zo worden de Parkinson symptomen minder. 
Ook fysiotherapie, ergotherapie of logopedie kunnen helpen om beter met de symptomen om te gaan. In een later stadium van de ziekte kan een hersenoperatie helpen om de ziekteverschijnselen te verminderen. 

Magnesium en Parkinson dementie

Magnesium is een anti-stressmineraal en heeft een bijzondere werking op je hersenen en je zenuwstelsel. Magnesium speelt een rol in de overdracht van zenuwimpulsen en er zijn veel aanwijzingen dat het je geheugen verbetert. Uit een onderzoek naar dementie bij 55-plussers is aangetoond dat het kan helpen je brein langer fit te houden en depressie tegen te gaan. Aan dit onderzoek deden tienduizend mensen mee.  
Uit een bevolkingsonderzoek van het Erasmus MC is aangetoond dat 55-plussers met een laag of juist hoog magnesiumgehalte in het bloed vaker dement worden dan ouderen met gemiddelde waarden. Volgens de wetenschappers is het risico op dementie bij een afwijkende spiegel 30 procent hoger. 
De meeste ouderen die dementeren hebben een te laag magnesiumniveau in het bloed. Dit komt omdat senioren vaak medicijnen slikken die het magnesiumpeil ontregelt. Het is niet realistisch dat het de ziekte helemaal kan voorkomen maar het mineraal kan de aftakeling van je brein wel vertragen. Dementie richt jaren voordat het wordt opgemerkt schade aan je cellen en vaten. Magnesium kan dit proces vertragen.
Magnesium beschermt je cellen tegen vergiftiging en stapeling van zware metalen, zoals aluminium, kwik, lood, nikkel, beryllium en cadmium. Bij degeneratieve ziekten als Parkinson wordt veel stapeling van zware metalen in de hersenen aangetroffen.

Tot slot

We zetten alles nog één keer voor je op een rij. Parkinson dementie ontstaat in het deel van je hersenen dat door de ziekte van Parkinson is aangetast. De dementie begint in de meeste gevallen 10 tot 15 jaar na het begin van Parkinson. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen die lijden aan dementie ook een magnesiumtekort hebben. 
Magnesium heeft een bijzondere werking op je hersenen en je zenuwstelsel. En magnesium speelt een rol in de overdracht van zenuwimpulsen en er zijn veel aanwijzingen dat het je geheugen verbetert. Bestel jouw magnesium pakket direct en ontdek de werking van een magnesium voeten- of ligbad met magnesium badkristallen. 

Aanbevolen product

Over dit product

Dit pakket is speciaal ontwikkeld voor jou als nieuwe gebruiker.
Je bent nieuwsgierig naar de werking van een magnesium voetenbad of ligbad met badkristallen van MagnesiumOnly.  
Met dit pakket heb je ruim voldoende voor 6 voetenbaden of 2 ligbaden. 
Het pakket past door de brievenbus. Je hoeft er dus niet speciaal voor thuis te blijven.
MagnesiumOnly badkristallen bestaan uit magnesiumchloride in vaste vorm (47% concentratie).  

Ons advies

Wij adviseren om 2 a 3 keer per week een magnesium voetenbad te nemen van minimaal 20 minuten en optimaal 40 minuten. Zorg dat je minimaal 150 gram magnesium badkristallen gebruikt en het water 37 graden Celsius is. 
Voor een ligbad neem je 500 gram tot 1000 gram magnesium badkristallen en een temperatuur van 37 graden Celsius. Ook voor een ligbad geldt minimaal 20, optimaal 40 minuten. 
Voor kinderen raden wij aan om de gebruiksaanwijzing aan te houden alvorens je begint met een magnesium behandeling.