hartritmestoornissen

Hartritmestoornis

Hartritmestoornis. Wanneer je last hebt van een hartritmestoornis dan kan je hartslag te langzaam (tachycardie), te snel (brachycardie) of onregelmatig (fibrillatie) zijn. Bij een hartritmestoornis is er iets mis met je prikkelgeleidingssysteem. De elektrische prikkels komen te snel, te langzaam of ze volgen de verkeerde weg. Als je een normaal hartritme hebt dan trekt je hart zich in een regelmatig tempo samen.

Het prikkelgeleidingssysteem is een netwerkje van speciale cellen in je hartspier die elkaar in een domino-effect een elektrische prikkel doorgeven. Deze prikkel stimuleert je hartspier om zich samen te trekken.  Het systeem zorgt ervoor dat dat het samentrekken in het juiste tempo en de juiste volgorde gebeurt. Die volgorde is, eerst de boezems dan de kamers. De pompfunctie van je hart is afhankelijk van het prikkelgeleidingssysteem. Als je hartspier in het juiste tempo en de juiste volgorde samentrekt, pompt het hart optimaal. Een hartritmestoornis kan de pompfunctie van je hart op allerlei manieren verzwakken en in zeldzame gevallen zelfs leiden tot een plotse hartdood.
De elektrische prikkel begint in een langgerekte groepje cellen in het plafond van je rechter boezem. Dit is de sinusknoop ook wel de natuurlijke pacemaker van het hart genoemd. Niet alleen de cellen in de sinusknoop maar alle spiercellen in je hart zijn in staat om een stroomstootje te maken. Als de sinusknoop zou uitvallen dan zou je hart niet stoppen met kloppen. Je hart zou wel trager gaan kloppen omdat de cellen in je sinusknoop het snelst een prikkel af kunnen leveren. Je sinusknoop geeft als het ware het tempo aan. Vanuit je sinusknoop verspreidt de elektrische prikkel zich aanvankelijk over de spiercellen van beide boezems en wordt dan even opgehouden in de AV-knoop. Via de atrioventriculaire knoop gaat de prikkel door naar beide hartkamers. Daar trekken je kamers samen en pompen het bloed naar buiten naar de rest van je lichaam..
hartritmestoornissen

Hartritmestoornis gevaarlijk

Er zijn onschuldige hartritmestoornissen zoals een overslag en er zijn ook levensbedreigende hartritmestoornissen zoals kamerfibrilleren. De meest voorkomende hartritmestoornis is boezemfibrilleren

Hartritmestoornis onderzoek

Het bekendste onderzoek naar hartritmestoornissen is het hartfilmpje ook wel ECG genoemd. Het brengt je geleiding van de elektrische prikkel door je hartspier nauwkeurig in kaart. Een getraind persoon kan deze afwijkingen goed onderscheiden. Voor de constante inspanning heeft je hartspier veel energie nodig. Mocht je kransslagader afgesloten zijn dan kan dat heel snel ernstige gevolgen hebben voor het stroomgebied van deze kransslagader, het deel van je hartspier dat je slagader van bloed voorziet. Hert gevolg van een afgesloten slagader is een hartinfarct. Symptomen hiervan zijn pijn op de borst. 

Hartritmestoornissen symptomen

Andere klachten die je kan ervaren bij een onregelmatige hartslag of abnormaal hartritme: 
-Kortademigheid
-hartkloppingen
Duizeligheid
-Licht in het hoofd
-Slechte conditie
-Flauwvallen
-Slecht kunnen sporten

Hartritmestoornis oorzaak

-Insulineresistentie en hyperinsulinisme
-Cardiomyopathie en Myocarditis
-Schildklieraandoeningen
-Nierziekten 
-Fysiek zware sport/ werk 
-Diabetes en overgewicht 
– Hoge bloeddruk 
-Roken
– Gebruik van medicijnen o.a. hartritme regulerende  medicijnen, lucht-verwijderaars, antipsychotica en anesthesie
-Gebruik van stimulerende middelen, cafeine, cocaine en amfetamine
Het is in het algemeen bekend dat als je iedere dag een broodje hamburger eet je sneller kans hebt op hart en vaatziekten. Andere voedingsfactoren die je hartritme negatief kunnen beïnvloeden zijn onder andere: alcoholische dranken, opgezette of uitgezette maag door teveel eten of overmatige gasvorming, verstoorde electrolytenbalans en overgevoeligheid voor voedsel onder andere histaminevrijmakers en biogene Amines.

Magnesium en kalium tekort

Voeding en drinken rijk aan cafeïne  theofyline en theobromine zoals groene en zwarte thee, koffie, energiedrankjes, cola, Cacao en chocolade ( deze producten activeren het sympathisch zenuwstelsel en zijn hierdoor mogelijk triggers voor hartritmestoornissen). Wanneer je veel zout gebruikt heeft dit ook een effect op het sympathische zenuwstelsel
Alcohol is één van de meest voorkomende boosdoeners van hartritmestoornissen. Het kan hartkamerfibrilleren en prikkelgeleidingsstoornissen in de hartkamer veroorzaken.
De prikkelgeleiding van het hart word gereguleerd door de elektrolyten natrium, kalium, calcium en magnesium. De beweging van calcium, magnesium, kalium en natriumionen door de ionenkanalen van je haarcellen genereren elektrische impulsen die nodig zijn voor het reguleren van je hartritme. Calcium is belangrijk voor het samentrekken van het hart, echter een oevervloed aan calcium in de hartcellen is een belangrijke oorzaak voor hartritme stoornissen. Wanneer je teveel calcium hebt dan komt dit vaak door een tekort aan magnesium, kalium, antioxidanten, omega-3 vetzuren of een energietekort in je hartcellen.
Magnesium is een endogene regulator van verschillende elektrolyten. Bij een magnesiumtekort is er dus ook onvoldoende magnesium en kalium in de cel aanwezig waardoor de cellulaire functies ernstig kunnen worden verstoord. Magnesium vermindert de opname en distributie van calcium door activatie van natrium-calciumuitwisselaars, ook doordat het als niet-competitieve inhibitor de calciumkanalen blokkeert, evenals het vrijkomen uit het endoplasmatische reticulum. Magnesium kan hypocalciemie herstellen. De homeostase van calcium wordt deels geregeld door de vorming van parathyreoid hormoon (PTH) waarvoor magnesium vereist is.   

Hartritmestoornis bij vrouwen

Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen helaas nog te vaak over het hoofd gezien. Ook bestaan er voor sommige aandoeningen die vaker voorkomen bij vrouwen zoals vaatspasmen, niet genoeg tests en behandelingen. Tevens wordt er vaak een te late diagnose gesteld bij vrouwen onder de 60 jaar. 
Bij jonge vrouwen is versnelde slagaderverkalking een belangrijke oorzaak van hart en vaatziekten. Dit komt waarschijnlijk doordat er bij een zwangerschapsvergiftiging het afweersysteem te sterk wordt geactiveerd.

Hartritmestoornis stress

Bij een stressvolle gebeurtenis heeft je hartspier extra zuurstof nodig. Ook vormen zich sneller bloedstolsels. Hierdoor heb je een grotere kans op pijn op de borst (angina pectoris) of een hartinfarct. Ook kan hevige stress hartritmestoornissen veroorzaken, vooral bij mensen die erfelijke aanleg hebben.

Magnesium tekort

Een tekort aan magnesium wordt beschouwd als een van de meest voorkomende voedingsoorzaken van hartritmestoornissen. Ook een gebrek aan kalium, calcium of natrium kans hartritme klachten geven maar dit komt minder vaak voor dan bij magnesium. 
Veel medicijnen verlagen de magnesium en calciumspiegel en verhogen hiermee de kans op hartritmestoornissen. Medicijnen die deze uitwerking hebben zijn onder andere ACE remmers en corticosteroïden, digoxine, plantabletten, maagzuurremmers en laxeermiddelen. Bij een hartblok (stroning in de prikkelgeleiding van het hart) dient magnesiumsuppletie indien mogelijk enkel te geschieden onder medisch toezicht.
Cardiale prikkelbaarheid, neuromusculaire transmissie, bloeddruk, vaatvernauwing-en vaatverwijding zijn allen gerelateerd aan de magnesiumstatus, wat van belang is bij patiënten met hartziekten. Bij een magnesiumtekort komen arteriële fibrillatie en ventriculaire tachycardie en fibrillatie vaceer voor. Magnesium heeft ook een positief effect bij “torsades de pointes tachycardie” (dit is een speciale vorm van ventrikel tachycardie). Bij een tekort kunnen coronaire risicofactoren ontstaan en ontwikkelen zoals arteriosclerose, hyperlipdemie, hartritmestoornissen, diabetes mellitus, hypertensie, schade aan het myocard en ischemische hartziekte. Een goede magnesiumstatus kan ichemie van het hart voorkomen door vermindering van je intracellulaire calciumgehalte, dilatatie van je kransslagaders, vermindering van de perifere weerstand en remming van trombose. Magnesiumsuppletie verlaagd de frequentie van asymptomatische ventriculaire aritmie bij hartfalen en werkt bloeddruk regulerend en het kan preventief gebruikt worden tegen atherosclerose en ischemische ziekte. Bij een directe intraveneuze toediening van magnesium bij een vermoedelijk hartinfarct wordt de kans op overleving vergroot. Magnesiumkristallen in een voetenbad lijkt een positieve invloed op allerlei hart-en vaatcomplicaties te hebben met name bij torsades de points en bloeddrukregulering. 

Magnesium

Een magnesiumtekort kan ook leiden tot afwijkingen in de synthese van collageen, bindweefsel en myocard met mitalisklepprolabs tot gevolg. Ongeveer 5% van alle volwassenen (meer vrouwen dan mannen) lijdt aan mitralisklepprolaps en het is een van de meest voorkomende hartafwijkingen bij jongeren. Een vroege diagnose en magnesiumsuppletie kan de symptomen van mitralisklepprolaps verminderen en kan voorkomen dat asymmetrische patiënten symptomen van latente tetanie krijgen. 
Mitralisklepprolaps hangt nauw samen met het latente tetanie door magnesiumtekort en symptomen van beide kunnen verminderd of voorkomen worden wanner je magnesiumbalans op peil is.

Ons advies en aanbevolen producten

Wij adviseren om 2 a 3 keer per week een magnesium voetenbad te nemen van minimaal 20 minuten en optimaal 40 minuten. Zorg dat je minimaal 150 gram magnesium badkristallen gebruikt en het water 37 graden Celsius is. Voor een ligbad neem je 500 gram tot 1000 gram magnesium badkristallen en een temperatuur van 37 graden Celsius. Ook voor een ligbad geldt minimaal 20, optimaal 40 minuten. 
Voor kinderen raden wij aan om de gebruiksaanwijzing aan te houden alvorens je begint met een magnesium behandeling. 

Bronnen:

 Wil je meer informatie kijk dan ook eens op de website van het UMCG, de hartstichting of hartwijzer
Adam-Vizi (2010). Calcium and Mitochondrial Reactive Oxygen Species Generation: How to Read the Facts. J Alzheimers Dis. 2010; 20(Suppl 2): S413–S426. doi: 10.3233/JAD-2010-100465
Ueshima K. Magnesium and ischemic heart disease: a review of epidemiological, experimental, and clinical evidences. Magnes Res. 2005;18:275–84.
Belin RJ, He K. Magnesium physiology and pathogenic mechanisms that contribute to the development of the metabolic syndrome. Magnes Res. 2007;20:107–29
Bobkowski, W., Nowak, A., & Durlach, J. (2005). The importance of magnesium status in the pathophysiology of mitral valve prolapse. Magnesium Research: Official Organ of the International Society for the Development of Research on Magnesium, 18 (1), 35–52.
Miller S, Crystal E, Garfinkle M, Lau C, Lashevsky I, Connolly SJ. Effects of magnesium on atrial fibrillation after cardiac surgery: a meta-analysis. Heart 2005;91:618–623.
Koshien P., 1990, Rigou G, 1990
Lehr D., 1990, Tsuji H. et al, 1994, Hardarson A. etal, 1989, Bashir Y el al 1993
Burch GE, Giles TD. The importance of magnesium deficiencyin cardiovascular disease. Am Heart J 1977; 94: 649-57.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *