frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie komt vaker voor bij jongere mensen. Veranderingen in gedrag zijn vaak de eerste symptomen die opvallen. Ook kunnen taal en spraak aangetast zijn. Deze vorm van dementie ontstaat doordat hersencellen in het gedragsgebied, frontaalkwab genoemd en het taalgebied, temporaalkwab genoemd afsterven.

Wat is frontotemporale dementie? In dit uitgebreide artikel vertellen we je daar alles over. Lees je mee?!

Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie is een vorm van dementie wat het voorste gedeelte van je hersenen aantast. De klachten beginnen vaak niet met een slechter geheugen maar met gedragsverandering. De klachten verschillen vaak per persoon. De eerste symptomen beginnen meestal tussen de 50 en 60 jaar. 

Geschat wordt dat 4 tot 15 op de 100.000 mensen onder de 65 jaar frontotemporale dementie heeft. 

Wat is frontotemporale dementie?

FTD staat ook bekend als frontaalkwabdementie en de ziekte van Pick. Als je frontotemporale dementie hebt dan zijn de voorste delen van je hersenen beschadigt. De frontaalkwab en de temporale slaapkwabben. Deze delen van je hersenen zijn verantwoordelijk voor het regelen van je emoties en gedrag maar ook voor de hogere cognitieve functies zoals taal, planning en impulscontrole. 

Bij veel vormen van dementie zijn geheugenproblemen één van de eerste tekenen dat er iets mis is. Bij FTD zie je veranderend gedrag, ongepast gedrag, minder inlevingsvermogen en er ontstaan problemen met schrijven, praten en het begrijpen van dingen wordt steeds moeilijker. Ook kun je moeite hebben met bewegen waardoor je slechter gaat lopen en de kans op vallen wordt dan steeds groter. 

Gedrag, motoriek en taalvaardigheid

Frontotemporale dementie begint vaak op jonge leeftijd en is dan nog heel lastig te herkennen. Het kan daarom heel lang duren voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Afhankelijk van waar de beschadiging als eerste optreedt zul je in dat gebied de eerste veranderingen merken. 

Wanneer het gedeelte van gedrag als eerste beschadigt dan zul je daar ook de eerste veranderingen in merken. Zo is dit ook met het gedeelte wat je motoriek regelt en je taalvaardigheid. Als je gedrag als eerste verandert dan zul je vaak sneller spraakproblemen krijgen. Wanneer je eerst spraakproblemen hebt dan krijg je na verloop van tijd gedragsproblemen daar bij. 

Uiteindelijk leiden alle drie varianten ook tot motorische problemen zoals onwillekeurige bewegingen, stijfheid, coördinatieproblemen en traagheid.

Naarmate meer hersendelen beschadigd raken, zullen de verschijnselen steeds meer gaan lijken op die van de ziekte van Alzheimer.

FTD is een onvoorspelbare ziekte die bij iedereen weer anders verloopt. Je kunt stabiele periodes hebben en soms kan het ineens snel gaan met de achteruitgang van je spraak, mobiliteit en gedrag.

In het laatste stadium van deze ziekte zal je bedlegerig worden en steeds meer in jezelf terug trekken. Een veel voorkomende doodsoorzaak is longontsteking door het hebben van slikstoornissen.

 Oorzaak frontotemporale dementie

De oorzaak van frontotemporale dementie is meestal niet bekend. Bij sommige mensen is de oorzaak wel bekend en ligt deze in de genen. Wanneer bekend is welke verandering in het erfelijke materiaal de oorzaak is van de ziekte in de familie dan is die verandering autosomaal dominant erfelijk. De levensverwachting na een diagnose frontotemporale dementie is doorgaans zes tot acht jaar.

Wat kun je doen aan frontotemporale dementie?        (Uitwerking van de oplossing)

Als je arts heeft vastgesteldt dat je FTD hebt middels een onderzoek van je geheugen, bloed, hersenen, taal en aandacht dan kun je medicatie voorgeschreven krijgen. Deze medicatie kan je niet genezen maar dit zorgt voor een tijdelijke oplossing bij slaapproblemen, angst, wanen, hallucinaties en rusteloosheid. 

Het is daarnaast belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en thuis te wonen in een vertrouwde omgeving. Een gezonde leefstijl met aanpassingen en hulpmiddelen in huis kunnen er voor zorgen dat je daadwerkelijk zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Vaak wordt er in een later stadium thuiszorg ingeschakeld die je hierbij kan ondersteunen.

Ook psychologische hulp, fysiotherapie, ergotherapie en eventueel logopedie kan je helpen om je vaardigheden te ondersteunen.

Tips bij frontotemporale dementie

Een goede regelmaat in je dagelijkse leven kan je helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven

Probeer lichamelijk fit te blijven door genoeg te bewegen (wandelen, zwemmen, fietsen)

Ook geestelijk fit blijven door bijvoorbeeld hobby’s, vrijwilligerswerk of dagbesteding te blijven doen helpt je brein fit te houden

Als je uit huis gaat neem dan altijd een telefoonnummer van famillie en je huisadres mee

Er is een speciale hulplijn voor mensen met FTD, je kunt deze bellen als je advies nodig bent 085-4012596

Voor famillie:

Zorg voor een vertrouwde, veilige en rustige omgeving. Je kunt samen een agenda bijhouden met dagelijkse activiteiten en daar hulpbriefjes bij gebruiken ter herinnering 

Help alleen als iemand iets zelf echt niet meer kan

Probeer als mantelzorger niet overbelast te raken en schakel hulp in als dit nodig is

Het gedrag van iemand met frontotemporale dementie kan soms uiteenlopend zijn. Wees ervan bewust dat dit door de ziekte komt

Magnesium en dementie

Magnesium is een antistressmineraal en heeft een bijzondere werking op je hersenen en je zenuwstelsel. Magnesium speelt een rol in de overdracht van zenuwimpulsen en er zijn veel aanwijzingen dat het je geheugen verbetert. Uit dementieonderzoek onder 10.000 55-plussers is aangetoond dat het kan helpen je brein langer fit te houden en depressie tegen te gaan. 

De meeste ouderen die dementeren hebben een te laag magnesiumniveau in het bloed. Dit komt omdat senioren vaak medicijnen slikken die het magnesiumpeil ontregelt. Het is niet realistisch dat het de ziekte helemaal kan voorkomen maar het mineraal kan de aftakeling van je brein wel vertragen. 

Dementie richt jaren voordat het wordt opgemerkt schade aan je cellen en vaten. Magnesium kan dit proces vertragen.

Magnesium biedt goede bescherming met een hoog behoud effect op neurologische functie na hersenletsel of bij het helen van chronische gestoorde disfunties, zoals bij de frontotemporale dementie.

Symptomen van deze ziekte kunnen worden verholpen of verlicht door hoge doseringen magnesium. Denk bijvoorbeeld aan trillen en beven en ook de starheid kan worden vermindert. 

Magnesium kan ook gebruikt worden bij de behandeling van duizeligheid en verwardheid wat voorkomt bij frontotemporale dementie. 

Tot slot

Frontotemporale dementie stond centraal in dit artikel. Ken jij iemand in je omgeving die dementie heeft? Hoe ga je daar mee om? En welke invloed heeft dat op de relatie die je met die persoon hebt? Wij vinden het fijn als je een reactie achterlaat onderaan deze pagina.

Als je dit artikel waardevol vindt voor je gezondheid en vitaliteit, help dan mee dit te verspreiden door het te delen met je vrienden. Dit kan doormiddel van de social media knoppen. We zijn je zeer erkentelijk!

Anderen lezen ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *