Wat zijn diabetes medicijnen?

Er zijn in Nederland meer dan 1,2 miljoen mensen die diabetes hebben. Hiervan hebben 1,1 miljoen officieel de diagnose diabetes mellitus en de rest loopt ongemerkt met deze ziekte rond. 9 op de 10 mensen hebben diabetes type 2. Als je diabetes type 2 hebt dan hoef je in sommige gevallen geen medicijnen te gebruiken. Mensen met type 1 diabetes maken zelf te weinig insuline aan en moeten daarom extra insuline inspuiten of een insulinepomp dragen. Andere diabetes medicijnen die soms in combinatie worden gebruikt zijn sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen, meglitiniden, GLP-1-agonisten en DPP-4-remmers, SGLT2-remmers en combinatiepillen.

Wanneer schrijft een arts je diabetes medicijnen voor?

Diabetes wordt ook vaak suikerziekte genoemd. Als je diabetes hebt dan is de hoeveelheid suiker (glucose) in je bloed namelijk te hoog.
Er zijn drie soorten diabetes: Diabetes type 1, Diabetes type 2 en zwangerschaps diabetes. 
Als je diabetes type 1 hebt, moet je een aantal keren per dag insuline injecteren. Verder moet je ook een paar keer per dag de bloedsuiker meten, zodat je weet hoeveel insuline je nodig hebt. Aangezien diabetes type 1 een chronische vorm van suikerziekte is, moet je dit je hele leven blijven doen.
diabetes-medicijnen
Als je diabetes type 2 hebt dan krijg je meestal medicijnen om de bloedsuiker te verlagen. Verder krijg je ook een voedings- en bewegingsadvies. Gezond eten en bewegen is vaak erg belangrijk bij deze vorm van suikerziekte. Als je voldoende beweegt en gezond eet, reageert je lichaam veel beter op het hormoon insuline. 
Bij zwangerschapsdiabetes is er tijdelijk te veel suiker in je bloed. Daarvoor is goede voeding belangrijk. Soms zijn ook medicijnen nodig. Meestal is zwangerschapsdiabetes direct na je bevalling over.
Medicijnen die gebruikt worden door diabetes patiënten zijn:
Aspart – Glulisine – Lispro – Actrapid – Humuline – Insuman Rapid – Insuline Glargine – Detemir 
Glucophage®, Metformax® of Metformine®.
Daonil®, Euglucon®, Gliclazide®, Uni diamicron®, Uni gliclazide®, Amarylle®, Glimepiride®, Minidiab® en Glurenorm®
NovoNorm® of Repaglinide®
Actos®
Trajenta®, Onglyza®, Januvia®, Vipidia® en Galvus®
Invokana®, Forxiga® en Jardiance®
Trulicity®, Bydureon®, Byetta®, Ozempic®, Victoza® en Lyxumia®
Is één geneesmiddel niet genoeg voor een goede controle van de suikerwaarden in je bloed, dan kan een ander geneesmiddel aan je behandeling worden toegevoegd. Als ook de combinatie van 2 of meerdere producten niet volstaat om goede suikerwaarden te bereiken, dan heb je insuline-injecties nodig.

Wanneer schrijft je arts diabetes medicijnen voor?

Diabetes wordt ook vaak suikerziekte genoemd. Als je diabetes hebt dan is de hoeveelheid suiker (glucose) in je bloed namelijk te hoog.
Er zijn drie soorten diabetes: Diabetes type 1, Diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes. Als je diabetes type 1 hebt, moet je een aantal keren per dag insuline injecteren. Verder moet je ook een paar keer per dag de bloedsuiker meten, zodat je weet hoeveel insuline je nodig hebt. Aangezien diabetes type 1 een chronische vorm van suikerziekte is, moet je dit je hele leven blijven doen.
Als je diabetes type 2 hebt dan krijg je meestal medicijnen om de bloedsuiker te verlagen. Verder krijg je ook een voedings- en bewegingsadvies.

Bij welke ziektes zijn diabetes medicijnen onmisbaar?

Als je diabetes type 1 hebt, moet je een aantal keren per dag insuline injecteren. Deze medicijnen zijn onmisbaar voor diabetespatiënten. 
Bij diabetes type 2 krijg je meestal medicijnen om de bloedsuiker te verlagen. 
In twee gevallen moet je bij zwangerschapsdiabetes insuline spuiten. Als bij de suikertest je bloedsuiker veel te hoog is of wanneer je bloedsuiker met een dieet toch te hoog blijft.

Wanneer zijn diabetes medicijnen niet nodig?

Meestal start men bij diabetes type 2 met een dieet en een aanpassing van de levensstijl. Als dat niet voldoende is, zal je arts medicatie voorschrijven.

Wanneer mogen diabetes medicijnen niet gebruikt worden?

Je mag geen sulfonylureumderivaten gebruiken als je nieren zeer slecht werken. 
Bij aandoeningen die plotseling optreden en die tevens de werking van je nieren verminderen, mag Metformine HCl Teva niet gebruikt worden. Je nierfunctie kan verminderen bij uitdroging door onder andere diarree en/of braken, hoge koorts, ernstige infecties en shock.
Saxagliptine is gecontra-indiceerd bij hartfalen. Patiënten met (een vermoeden van) pancreatitis of bulleus pemfigoïd moeten stoppen met DPP4-remmers
SGLT2-remmers geven een risico op volumedepletie en daarmee bloeddrukdaling. Voorschrijvers moeten daarom voorzichtig zijn met SGLT2-remmers bij patiënten voor wie bloeddrukdaling mogelijk risicovol is. Dit zijn bijvoorbeeld: patiënten met bekende cardiovasculaire aandoeningen, patiënten met antihypertensiva en een geschiedenis van hypotensie en ouderen.
Patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis voor een grote chirurgische ingreep of ernstige acute aandoening moeten tijdelijk stoppen met SGLT2-remmers.
Bij patiënten met verminderde nierfunctie worden SGLT2-remmers afgeraden. Bij een verminderde nierfunctie is het risico op bijwerkingen groter. Ook zijn SGLT2-remmers minder werkzaam.
Neem contact op met je arts als je diabetes medicijnen gebruikt en zwanger bent of wilt worden. 

Heeft het gebruik van diabetes medicijnen ook bijwerkingen?

Metformine geeft de volgende bijwerkingen: Misselijkheid en braken, diarree, hoofdpijn, verminderde eetlust, smaakstoornissen, vermoeidheid, vitamine B12 tekort, lactaatacidose is een dodelijke bijwerking van metformine en kankerverwekkende stof in metformine pillen.
Insuline geeft de volgende bijwerkingen: Te hoge hoeveelheid bloedglucose, te lage hoeveelheid bloedglucose, overgevoeligheid, spuitplekken, wazig zien in het begin van de behandeling, (ook kan je gezichtvermogen de eerste maanden veranderen).
De meest vookomende bijwerkingen van SGLT2-remmers zijn: Vaginale candidiasis, vulvovaginitis, balanitis en andere genitale infecties.
De meest voorkomende bijwerkingen van DPP4-remmers zijn: Hoofdpijn, infecties en gastro-intestinale bijwerkingen. 
De meest voorkomende bijwerkingen van GLP1-agonisten zijn gastro-intestinale klachten, zoals misselijkheid en diarree.

Vitamines en diabetes medicijnen

Een veelgebruikt diabetesmedicijn is metformine. Metformine gebruik zorgt ervoor dat je lichaam een tekort aan vitamine B12 oploopt. Het B12 tekort ontstaat doordat metformine de absorptie van het vitamine B12 intrinsic factor-complex in het ileum belemmert. Dit heeft op zijn beurt weer negatieve gevolgen voor hart- en vaatziekten. Zorg er daarom voor dat je je vitamine B12 waarden laat controleren bij je arts en vul het aan wanneer je hier een tekort aan hebt.

Diabetes medicijnen en magnesium

Magnesium heeft gunstige effecten bij diabetes type 2. Insulineresistentie is een van de belangrijkste oorzaken van diabetes type 2. Het wordt gekenmerkt door een verzwakt vermogen van spier- en levercellen om suikers op te nemen uit je bloed. Magnesium speelt een cruciale rol in dit proces. Hoge insulinewaarden die gepaard gaan met insulineresistentie leiden daarbij tot magnesiumverlies via je urine. Dit zorgt ervoor dat je magnesiumtekort steeds groter wordt. Tenminste 48% van mensen met diabetes hebben een magnesiumtekort. Dit kan de functie van insuline om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden benadelen. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een laag magnesiumgehalte in hun lichaam sneller het risico lopen om diabetes te ontwikkelen. 
Bij een ander onderzoek werd aangetoond dat de groep die een hoge dosis magnesium namen aanzienlijke verbeteringen in de bloedsuiker en de hemoglobine A1c waarden vertoonden in vergelijking met een controlegroep. 
Magnesium kan de behoefte aan orale antidiabetica verlagen door verbetering van de glycemische controle. Dus je zou kunnen zeggen dat wanneer je een hoge magnesiuminname hebt, een kleinere kans hebt op het ontwikkelen van diabetes type 2 en je insulineresistie verminderd. Extra magnesium toevoegen aan je dieet of via een voet- of ligbad kan je bloedsuikerspiegel verlagen.

Ons advies en aanbevolen producten

Wij adviseren om 2 a 3 keer per week een magnesium voetenbad te nemen van minimaal 20 minuten en optimaal 40 minuten. Zorg dat je minimaal 150 gram magnesium badkristallen gebruikt en het water 37 graden Celsius is. Voor een ligbad neem je 500 gram tot 1000 gram magnesium badkristallen en een temperatuur van 37 graden Celsius. Ook voor een ligbad geldt minimaal 20, optimaal 40 minuten. 
Voor kinderen raden wij aan om de gebruiksaanwijzing aan te houden alvorens je begint met een magnesium behandeling. 

Delen