De waarde van borium, magnesium en mangaan in suikerbieten

Wanneer suikerbieten langdurig droog staan of juist bij wateroverlast, treed er snel een gebrek aan sporenelementen op met kwaliteit en opbrengstschade als gevolg. 
De laatste jaren heeft bladbemesting met de nutriënten borium, magnesium en mangaan steeds een goede verzekering gebleken voor de opbrengsten en kwaliteit van suikerbieten. 
Hieronder staat er per mineraal een uitleg over wat het precies doet. 
suikerbieten

Vaker borium tekorten bij suikerbieten

Er wordt de laatste jaren steeds vaker borium tekorten bij suikerbieten waargenomen. De afgelopen jaren zijn deze tekorten zelfs aanzienlijk toegenomen, zelfs op locaties met uitstekende bodemcondities. Door klimatologische veranderingen is er vaker sprake van droogte en juist op droge gevoelige grond treedt vaker een borium tekort op.
Borium is een mineraal dat helpt bij het transporteren van voedingsstoffen in de suikerbiet en bevordert de wortelgroei en gewasontwikkeling. Een tekort ontstaat vaak in juli en uit zich meestal in het achterblijven van groei en daarna het zwart worden van de jongste hartbladeren. De oudere bladeren worden later  geel en de schade is dan duidelijk zichtbaar. Vaak ontstaat er een korstvorming bij de wortelhals en de vaatbundel ringen verkleuren. Als deze gebrek-verschijnselen te zien zijn dan is er al sprake van aanzienlijke schade aan het gewas. 

Bladbemesting

Vooral op risicolocaties raden we in het vier- tot zes-bladstadium bladbemesting aan. Het spuiten dient echter uiterlijk bij het sluiten van de rijen plaats te vinden. Doe dit vooral bij droge locaties alsmede op zandige en vlakke akkers en bij hoge ph-waarden. Ook bij structurele zomerdroogte, droge klei en aaltjes is er altijd risico op een boriumtekort.  In principe zijn kleine hoeveelheden borium voldoende om problemen te voorkomen. Bij dringende tekorten dient meerdere keren borium middels een bladmeststof aan de suikerbieten te worden toegediend. Dit komt omdat borium niet wordt opgeslagen in het blad en op deze manier profiteren de nieuwe, jonge bladeren ook van dit sporenelement. 

Mangaantekorten en een te hoge pH

Mangaan is verantwoordelijk voor het activeren van enzymen in suikerbieten. Mangaan speelt een rol bij de fotosynthese en bij de eiwit- en koolhydratenstofwisseling. Wanneer er sprake is van een mangaan tekort dan ontstaan er op de oudere bladeren lichtgekleurde, ingevallen plekjes die later samenvloeien en bladsterfte veroorzaken. Dit ontstaat als eerste bij het bladpunt en verspreiden zich vervolgens over het gehele blad. Planten die aangetast zijn vertonen een meer rechtopgaande groei en de bladeren rollen zich op. De bladnerven blijven vaak nog wel lang groen. Een mangaantekort valt het eerste te verwachten op lichte humusrijke grond. Andere risicolocaties zijn bij nat en koude weersomstandigheden maar ook bij minerale ondergronden, bodems met een hoge pH of akkers na kalktoediening. Als het blad zichtbare tekortkomingen vertoont raden we bladbemesting zeker aan. Op veengronden is een aantal bladbemestingen noodzakelijk. Omdat mangaan deels in het gewas wordt opgeslagen is de economische schade kleiner dan bij borium tekorten.

Magnesium is belangrijk voor bieten

Magnesium stabiliseert membranen en activeert enzymen in planten. Het komt voor in het bladgroen (chlorofyl), in de ribosomen en in de celkern. Vanaf ongeveer het acht-bladstadium verschijnen er vergelende zones tussen de bladnerven op de oudere bladeren wanneer er sprake is van een magnesiumtekort. Bij de bladpunten begint de aantasting en verspreidt zich daarna over het hele blad. Je kunt duidelijk zien dat de groene bladnerven hier duidelijk vanaf steken. Ook is het bladweefsel verdikt en enigzins bros. Dikwijls tasten schimmels, waaronder Alternaria, de vergelende zones aan.
Op zure en humusarme gronden komt het meest een magnesiumtekort voor. Andere risicolocaties zijn bodems met een hoge calcium- of kaliumconcentratie. De economische schade is bij magnesiumtekorten minder dan bij een boriumtekort, omdat magnesium in de plant kan worden opgeslagen. Via de bodem dient als preventieve maatregel adequate magnesiumbemesting plaats te vinden.

Conclusie

Het helpt om bladbemesting te gebruiken om tekorten aan voedingsstoffen te voorkomen bij bieten. Wanneer er te weinig  voedingsstoffen voor de bieten in de bodem aanwezig zijn, vormt bladbemesting een goed alternatief voor bodembemesting of een aanvulling hierop. Gewas analysehelft hierbij om de nutriënten gehaltes te controleren. Met name op risicolocaties en bij slechte weersomstandigheden zoals droog weer en een overschot aan water dient de beschikbaarheid van meststoffen voor suikerbieten altijd nauwlettend te worden gevolgd.

Deel dit bericht