Wat is chemotherapie?

Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen. Chemotherapie is naast chirurgie en radiotherapie een van de drie pijlers voor de behandeling van patiënten met kanker. Het middel dat gebruikt wordt tijdens chemotherapie heet cytostatica. Dit is een medicijn wat een celdodend effect heeft of celdeling remt.

Wanneer schrijft je arts cystostatica voor bij kanker?

Er zijn tientallen verschillende soorten cytostatica. Afhankelijk van de soort kanker krijg je één of meerdere soorten cytostatica. 
Soms reageert de kanker na een tijdje niet meer op een bepaalde cytostatica. De kanker heeft dan weerstand ontwikkeld tegen het geneesmiddel. 
In dat geval wordt er besloten om een ander soort cytostatica te gebruiken  in de behandeling.
chemotherapie
Bekende merken cytostatica zijn: 6-MERCAPTOPURINE (Puri-Nethol), 6-THIOGUANINE (Lanvis), ADRIAMYCINE (Doxorubicine, Adriablastina), AMSACRINE (Amsidine, m-Amsa), BCNU (Carmustine, Nitrumon, Carmubris), BLEOMYCINE (Bleo, Blenoxane), BUSULFAN (Myleran), CARBOPLATIN (Paraplatin, JM-8), CCNU (Lomustine, CeCeNu), CICLOSPORINE (Sandimmune, Neoral), CISPLATINUM (Cisplatine, Platinol, CDDP, Platosin), CLOFARABINE (Evoltra), CYCLOFOSFAMIDE (Cyclo, Endoxan, CTX), CYTOSAR (Cytosine-arabinoside, Cytarabine, ARA-C, Alexan), DACARBAZINE (DTIC-Dome, Deticene), DACTINOMYCINE (Actinomycine D, Lyovac Cosmegen), DAUNORUBICINE (daunomycine, rubidomycine, Cerubidine, Daunoblastina), EPIRUBICINE (4′-epi-adriamycine, 4′-epi-doxorubicine, IMI 28, Farmorubicine), FLUDARABINE (Fludara), FLUOROURACIL (5-FU, 5-Fluorouracil, Efudix), IDARUBICINE (Zavedos, Idamycin), IFOSFAMIDE (Holoxan), IRINOTECAN (Campto, Iricam, Xavetta, Iritec, Jovadolin, Cetomedica, Narimed), MELFALAN (Alkeran), METHOTREXAAT (MTX, Ledertrexate, Emthexate, Mexate), MITOXANTRONE (Novantrone), MITOXINE (Chloormethine, Mustine, Nitrogen Mustard, Stikstofmosterd), NATULAN (Procarbazine, Ibenzmethyzin, Methylhydrazine), TAXOL (Paclitaxel), TEMOZOLOMIDE (Temodal), THIOTEPA (TSPA, Tespa, Ledertepa), TOPOTECAN (Hycamtin), VEPESID (VP-16, Etoposide), VINBLASTINE (Velbe, Vinblastinesulfaat), VINCRISTINE (Oncovin, VCR), VINDESINE (Eldisine), VM26 (Teniposide, Vumon), 

Bij welke ziektes is chemotherapie onmisbaar?

Chemotherapie wordt ingezet bij verschillende ziektebeelden zoals kanker, reuma, auto-immuunziekten, psoriasis (huidaandoening) en bepaalde ziekten van het beenmerg.
Er zijn drie soorten chemotherapie:
Neo-adjuvante chemotherapie: Chemotherapie die vóór de hoofdbehandeling (operatie of radiotherapie) gegeven wordt om de tumor te doen krimpen, zodat die makkelijker te behandelen is.
Adjuvante chemotherapie: Chemotherapie die ná de operatie of radiotherapie gegeven wordt met als doel de overblijvende kankercellen te elimineren.
Chemoradiotherapie: Chemotherapie die tegelijkertijd met radiotherapie wordt toegediend, heeft een synergetisch (versterkend) effect.

Wanneer is chemotherapie niet nodig?

De bijwerkingen van chemotherapie kunnen erg heftig en schadelijk zijn voor je lichaam. Daarom wordt er altijd eerst onderzoek gedaan of je chemotherapie moet ondergaan. Bij borstkanker wordt er eerst nader onderzoek gedaan omdat er in sommige gevallen helemaal geen voordeel te behalen is bij chemotherapie. Je arts zal dan een klinische risicoscore en mammaprint gebruiken om te kijken of een chemotherapie nodig is.

Wanneer mag chemotherapie niet ingezet worden?

Niet alle kankers worden met chemotherapie behandeld, vooral niet wanneer andere behandelingen beter werken of in het geval dat het kankertype niet gevoelig is voor chemotherapie.

Heeft het gebruik van chemotherapie ook bijwerkingen?

Chemotherapie brengt veel bijwerkingen met zich mee. Welke bijwerkingen je kunt hebben, hangt af van: soort chemotherapie, dosis, combinatie met andere medicijnen en/of behandelingen, combinatie met andere soorten chemotherapie, manier van toediening, duur van de behandeling en je lichamelijke conditie. Chemotherapie heeft niet alleen invloed op kankercellen, maar ook op gezonde cellen. 
Vooral gezonde cellen die snel groeien, kunnen reageren op chemotherapie. voorbeelden hiervan zijn: beenmergcellen die bloed maken, haarzakjes,  slijmvliescellen van de mond, slijmvliescellen van het maagdarmstelsel, slijmvliescellen van de vagina (vrouwen).
De volgende bijwerkingen komen regelmatig voor: haaruitval, slechte conditie, bloedarmoede, diarree, infecties en koorts, menstruatiestoornissen, misselijkheid en overgeven, bloedingen, mondproblemen, reuk- en smaakveranderingen, vermoeidheid en verstopping.
Bijwerkingen die minder vaak voorkomen zijn: botpijn, bloeddrukverandering, bloedsuiker verhoogd, allergie, concentratieverlies en geheugenstoornissen, blaaswandbeschadiging, grieperig gevoel, hoofdpijn, infuusproblemen, krachtsvermindering, longklachten, koorts op dag van toediening, huidproblemen, hartklachten, leverfunctiestoornis, nierfunctie verminderd, oorklachten, oogklachten, vetverdeling, vocht vasthouden, nagelafwijkingen, zenuwklachten en zweten.

Vitamines en chemotherapie

Bij patiënten met acute leukemie is vaak sprake van een vitamine D-tekort. Dit tekort verergert na behandeling met chemotherapie. Ook andere chemotherapieën kunnen een vitamine D en vitamine B12 tekort veroorzaken omdat je darmslijmvlies beschadigd kan raken tijdens chemotherapie. Hierdoor ontstaan allerlei vitamine en mineralen tekorten. Je zou L-Glutamine kunnen nemen om je darmslijmvlies te repareren. Dit is een aminozuur wat binnen enkele weken je slijmvliezen hersteld. Na een paar weken L-Glutamine gebruik kun je starten met extra vitamine supplementen toe te voegen aan je dagelijkse routine. Als je dit doet voor je darmslijmvlies is gerepareerd dan nemen je darmen de voedingsstoffen, vitaminen en mineralen minder goed op. 

Chemotherapie en magnesium

Bij bepaalde medicijnen tegen kanker, zoals platinehoudende chemotherapie en cetuximab, is de kans op een magnesiumtekort groot. Deze medicijnen kunnen je nieren beschadigen, wat als gevolg kan hebben dat je meer magnesium verliest tijdens het plassen. 
Uit wetenschappelijke studies komt naar voren dat kanker minder vaak voorkomt bij mensen die via hun voeding voldoende magnesium binnenkrijgen. Dit lijkt vooral zo te zijn bij dikkedarmkanker. Het is niet bekend of dit komt door het magnesium zelff of door het gevarieerd eten met veel gezonde voedingsmiddelen. 
In een onderzoek tussen 1200 vrouwen met borstkanker is gebleken dat de vrouwen die veel magnesium via hun voeding binnenkregen de grootste kans hadden op overleving. Er zijn ook studies waarbij geen verschil werd gevonden tussen vrouwen die veel magnesium via hun voeding binnekregen en vrouwen die weinig magnesium binnenkregen.
Helaas is er nog te weinig onderzoek gedaan naar magnesium en kanker onder mensen. In een dierproef is wel aangetoond dat een lage magnesiumspiegel juist een toename gaf in het aantal uitzaaiingen van tumoren.
Een magnesium voet- of ligbad zal je helpen bij een magnesiumtekort.

Ons advies en aanbevolen producten

Wij adviseren om 2 a 3 keer per week een magnesium voetenbad te nemen van minimaal 20 minuten en optimaal 40 minuten. Zorg dat je minimaal 150 gram magnesium badkristallen gebruikt en het water 37 graden Celsius is. Voor een ligbad neem je 500 gram tot 1000 gram magnesium badkristallen en een temperatuur van 37 graden Celsius. Ook voor een ligbad geldt minimaal 20, optimaal 40 minuten. 
Voor kinderen raden wij aan om de gebruiksaanwijzing aan te houden alvorens je begint met een magnesium behandeling. 

Delen