Kruiden > bachbloesem

bachbloesem
Expert: Jaap Gerrijts | 26 juni 2023 | Leestijd: 8 minuten

Bachbloesem

Bachbloesem is een alternatieve geneeswijze die gebruikt maakt van de extracten van bloemen en planten. Het doel van bachbloesem is om de emotionele en mentale balans van mensen te herstellen en te harmoniseren. Bachbloesem is gebaseerd op de ideeën van de engelse arts Edward Bach, die in de jaren 30 een reeks van 38 remedies ontwikkelde voor verschillende gemoedstoestanden. 

Bachbloesem kent vele voordelen voor je gezondheid. In dit uitgebreide artikel leggen we uit welke dat zijn en vertellen we hoe je het kunt toepassen. Lees je mee?!

Bachbloesem wordt vaak gebruikt als aanvullende benadering om stress te beheersen

Bachbloesem

Bachbloesem is een therapie dat in de jaren 30 van de vorige eeuw is ontwikkeld door de Engelse arts Dr. Edward Bach. Bachbloesem zijn extracten gemaakt van bomen en planten. Het zijn kleine flesjes die bedoeld zijn om de levensenergie van de plant of bloem te gebruiken voor een fysieke of mentale klacht. Het is een behandeling die zich vooral richt op emoties want als je emotioneel niet lekker in je vel zit dan kunnen er allerlei klachten ontstaan. 

De bloesems worden handmatig geoogst en vervolgens in zuiver bronwater verhit. De bloemen worden tijdens dit proces niet met de hand aangeraakt om op deze manier te voorkomen dat hun helende kwaliteiten worden verstoort. Door de verhitting kunnen alle helende krachten van de bloemen in het bronwater worden opgenomen. De vloeistof in het flesje word geconserveerd door middel van een paar drupjes alcohol.

 

Dr. Bach heeft 38 bloesems ingedeeld in de volgende 7 groepen:

Angst 

Eenzaamheid 

Overgevoeligheid 

Onzekerheid 

Onvoldoende interesse in het hier en nu 

Moedeloosheid en wanhoop 

Bezorgdheid voor het welzijn van anderen

Dan bestaat er nog een Rescue Remedy dat is samengesteld uit 5 bloesems. Deze mix kun je gebruiken in noodsituaties na bijvoorbeeld een val of ongeluk.

Deze bloesems hebben het doel om iemand te ondersteunen in zijn of haar strijd tegen ziekte. Door emotionele factoren te behandelen die genezing kunnen belemmeren zoals:

Angst

Bezorgdheid

Neerslachtigheid

Trauma’s

 

 

”Weer in contact komen met je gevoel”

Hoe werkt een bachbloesem therapie?

Je kunt zelf flesjes kopen maar ook de hulp inschakelen van een expert die je advies kan geven en middels een consult de juiste bloesems aanraden.

Bij het gebruiken van Bachbloesem ga je duidelijker in contact komen met je eigen gevoel, zodat je meer inzicht krijgt hoe je de verstoorde emoties weer in balans kunt brengen. Als je bijvoorbeeld een angst hebt dan is dit niet een angst maar juist het ontbreken van moed. Als je voortdurend angst hebt dan zal dit de levenskracht en vitaliteit aantasten. 

Wanneer je het deel moed weer eigen hebt gemaakt dan ontstaat er een evenwicht zodat de spanning en/of ziekte zijn greep kan loslaten en het lichaam zelf op een natuurlijke wijze aan de herstelling kan gaan beginnen. 

Bachbloesem kan ook preventief gebruikt worden in tijden van stress en bezorgdheid en kan met name handig zijn bij de vele klachten van algehele vermoeidheid en onwelzijn, zonder een specifieke medische diagnose.

 

  

”Er zijn 38 verschillende Bachbloesems”

Welke bloesems zijn er?

De Bachbloesem remedies worden bereid door specifieke bloesemremedies in verschillende combinaties te combineren, afhankelijk van de emotionele toestand of het probleem dat wordt aangepakt. 

Je kunt kiezen uit 38 bloesems en ook jouw persoonlijke mix samenstellen doe speciaal is afgestemd op jouw emoties.

 

1) Agrimony

Voor gevoelige mensen die niet goed weten hoe ze hun gevoelens kunnen uiten. Ze onderdrukken hun gevoelens of verbergen hun gevoelens achter een masker of lachen ze weg.

 

2) Ratelpopulier

Onverklaarbare voorgevoelens zoals vrees en een onbestemd voorgevoel. Ratelpopulier helpt om je mee te laten stromen met het leven. 

 

3) Beuk

Onverdraagzaamheid, frustraties, kritiek en tekortkomingen. Beuk laat de bron van schoonheid in jezelf weer stromen. 

 

4) Duizendguldenkruid

Waarom ben je altijd op zoek naar zelfbevestiging? Kun je geen nee zeggen of heb je moeiten met het stellen van je grenzen?

 

5) Loodkruid

Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

 

6) Kerspruim

Angst voor innerlijke overgave, verlies van controle, verlies van zelfbeheersing, irrationele gedachten. 

 

7) Paardenkastanjeknop

Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.

 

8) Wilde Cichorei

Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.

 

9) Bosrank

Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.

 

10) Appel

De zuiverende bloesemremedie. Voor mensen die gefixeerd zijn op details. Reinigt en bevrijdt je van schaamtegevoel of zelfafkeer. 

 

11) Veld Iep

Tijdelijk overstelpt door over verantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.

 

12) Gentiaan

Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.

 

13) Gaspeldoorn

Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte. 

 

14) Struikheide

Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

 

15) Hulst

Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit. 

 

16) Kamperfoelie

Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

 

17) Haagbeuk

Maandagmorgen gevoel, uitstellen.

 

18) Reuzenbalsemien

Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

 

19) Lariks

Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen.

 

20) Maskerbloem

Vrees voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit

 

21) Herik

Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

 

22) Zomer Eik 

Ploeteren, doorgaan en moedig volhouden? Nee staat vast niet in je woordenboekje. Hardheid verzacht met zomer eik.

 

23) Olijf

Uitgeput, afgemat? Geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie. Olijf laat je herstellen.

 

24) Grove Den

Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde. 

 

25) Rode Paardenkastanje

Geobsedeerd door angstige bezorgdheid voor het welzijn van anderen.

 

26) Zonneroosje

Paniek, schrik, uiterste/ levensbedreigende vrees, snel schrikken.

 

27) Bronwater

Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.

 

28) Hardbloem

Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.

 

29) Vogelmelk

Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval

 

30) Tamme kastanje

Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

 

31) IJzerhard

Over enthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend.

 

32) Wijnrank

Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.

 

33) Walnoot

Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase bijvoorbeeld puberteit, verhuizing, menopauze, pension, sterven. Eigen zaak beginnen, naar de middelbare school gaan? 

 

34) Waterviolier

Graag op jezelf, moeite met het uiten van emoties, maar met wie heb je nu eigenlijk contact?

 

35) Witte Paardenkastanje

Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten. 

 

36) Ruwe Dravik

Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming. 

 

37) Hondsroos

Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.

 

38) Wilg

Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, arme ik gevoel.

 

* Deze middelen worden meestal oraal ingenomen in de vorm van vloeibare druppels. Ze  kunnen ook worden toegevoegd aan water, dranken of direct onder de tong worden ingenomen. 

 

 

 

”Bachbloesem is bedoeld om het emotionele evenwicht te herstellen”

Wat zijn de potentiële voordelen van Bachbloesem?

Bachbloesem is een vorm van alternatieve geneeskunde wat gebaseerd is op het principe dat bepaalde bloemen en planten unieke genezende eigenschappen hebben die kunnen helpen het emotionele evenwicht te herstellen en het algehele welzijn te bevorderen. Deze remedies zijn gemaakt van verdunningen van bloemenessenties waarvan hun effectiviteit niet wetenschappelijk is bewezen.

Voorstanders van Bachbloesem suggereren dat het de volgende potentiële voordelen kan hebben.

 

Emotioneel evenwicht

Bachbloesemremedies worden voornamelijk gebruikt om emotionele onevenwichtigheden aan te pakken en emotioneel welzijn te bevorderen. Elke remedie wordt geassocieerd met een specifieke emotionele toestand zoals:

Angst

Ongerustheid 

Verdriet

Er wordt aangenomen dat het nemen van de juiste remedie kan helpen het emotionele evenwicht te herstellen en negatieve emoties te verlichten.

 

Vermindering van stress

Bachbloesem word vaak gebruikt als aanvullende benadering om stress en gerelateerde symptomen te beheersen. Aanhangers beweren dat bepaalde remedies kunnen helpen gevoelens van overweldiging, nervositeit en spanning te verminderen zodat ze beter kunnen omgaan met stress.

 

Bevordert het zelfbewustzijn

Het gebruik van Bachbloesem moedigt mensen aan zich meer bewust te worden van hun emoties en innerlijke toestanden. Dit verhoogde zelfbewustzijn kan mensen mogelijk helpen onderliggende emotionele problemen te identificeren en aan te pakken. Dit kan uiteindelijk leiden tot persoonlijke groei en zelfverbetering.

 

Niet-invasief en veilig

Bachbloesem word als veilig en niet giftig beschouwd. Ze worden meestal bereid in sterk verdunde vorm en worden over het algemeen goed verdragen. Dit maakt ze een aantrekkelijke optie voor mensen die op zoek zijn naar natuurlijke en niet-invasieve benaderingen van emotioneel welzijn.

 

Complementaire therapie

Bachbloesem word vaak gebruikt als aanvullende therapie naast conventionele behandelingen. Ze zijn niet bedoeld ter vervanging van medische of psychologische interventies maar kunnen in combinatie worden gebruikt om het emotionele welzijn te ondersteunen.

 

Persoonlijke benadering

Eén van de belangrijkste principes van Bachbloesem is individualisering. Flesjes worden geselecteerd op basis van de specifieke emotionele toestand van een individu en niet alleen op basis van de aanwezige symptomen. Deze gepersonaliseerde benadering heeft het doel de onderliggende emotionele onevenwichtigheden aan te pakken die uniek zijn voor elke persoon.

 

 

”4 maal daags 4 druppels”

Wat is de juiste dosering van Bachbloesem?

Bachbloesem kan op twee verschillende manieren worden gebruikt. Je neemt drie maal daags 4 druppels in met een glas water of je neemt het in na behoefte. Als het de juiste remedie is, dan kun je na één tot twee weken resultaat verwachten. Je wordt aangeraden het flesje helemaal op te gebruiken. Soms komt het voor dat je nog een tweede flesje nodig hebt maar in de meeste gevallen is één flesje voldoende. 

 

Bachbloesem druppeltjes neem je iedere dag in. Ook op dagen waarvan je denkt dat de druppeltjes niet nodig zijn. We hebben verschillende schema’s voor huisdieren, kinderen en volwassenen. Als je een andere dosering wilt gebruiken doe dit dan altijd in overleg met een specialist.

 

Volwassenen

4 druppeltjes bij het ontbijt

4 druppeltjes bij het middageten

4 druppeltjes bij het avondeten

4 druppeltjes voor het slapen gaan

Met 1 flesje doe je volgens bovenstaand schema gemiddeld 5 weken

 

Kinderen 

4 druppeltjes bij het ontbijt

4 druppeltjes bij thuiskomst

4 druppeltjes bij het avondeten

4 druppeltjes voor het slapen gaan 

Wanneer het avondeten en slapengaan elkaar in rap tempo opvolgen dan mag je op schooldagen 1 dosering geven in de avonduren. Je kind krijgt dan 3 keer per dag de druppeltjes in plaats van 4 keer per dag. Op vrije dagen, weekenden en vakanties geef je wel 4 keer per dag de druppeltjes

 

Huisdieren

4 druppeltjes bij het ontbijt

4 druppeltjes bij het middageten

4 druppeltjes bij het avondeten

4 druppeltjes voor het slapen gaan

Je kunt het beste de druppeltjes op een hondenbrokje of vlees druppelen. Laat het vervolgens even intrekken en geef het daarna aan de hond. Een kattenbrokje, hapje voer of iets anders wat goed absorbeert, even laten intrekken en daarna aan de kat geven. 

 

 

”Je kunt het iedere dag gebruiken”

Moet je Bachbloesem iedere dag gebruiken?

Bachbloesem gebruik je iedere dag. Ook op dagen waarvan je denkt dat het misschien niet nodig is. Bachbloesem vult op plantaardige basis een tekort aan. Als het tekort is aangevuld dan heb je de druppeltjes niet meer nodig. 

Wanneer begint Bachbloesem te werken?

De werking van Bachbloesem is wetenschappelijk niet aangetoond. De werking varieert per persoon. Bij goed dagelijks gebruik merk je meestal na een dag of 10 de eerste subtiele veranderingen. Deze veranderingen blijven onverminderd doorgaan. 

  

”Klachten verergeren niet”

Kunnen klachten verergeren door Bachbloesem?

Nee de klachten kunnen niet verergeren door Bachbloesem. In een flesje Bachbloesem is niet een actieve stof verwerkt. Er is niet een deel van een plant in verwerkt zoals een blad, stengel of wortel. Er zitten ook geen fysieke kruiden in. Bachbloesems kunnen daarom geen bijwerkingen veroorzaken en je kunt er ook niet ziek van worden. Je kunt er niet versuft door raken. 

Moet je een kuur van 3 maanden doen?

Je hoeft geen kuur van 3 maanden te volgen. Probeer eerst een flesje uit. Lukt het met de dosering? Voel jij je er goed bij? Dan kun je kijken of je er nog één aanschaft.

Moet je Bachbloesem altijd gebruiken?

Je hoeft niet voor de rest van je leven Bachbloesem te gebruiken. Als het goed gaat dan maak je het flesje leeg en dan stop je een paar dagen. Blijft het goed gaan dan heb je de druppeltjes niet meer nodig. Kun je nog een steuntje in de rug gebruiken dan bestel je nog een flesje.

  

”Je kunt Bachbloesem combineren met medicijnen”

Kan je bachbloesem combineren met medicijnen?

Bachbloesem kan veilig gecombineerd worden met andere medicijnen. Het beïnvloedt namelijk de werking van elkaar niet.

Bachbloesem is ook geen medicijn. Het werkt namelijk op energetisch niveau en heeft een gunstige invloed op het emotioneel evenwicht.

Bachbloesem mag niet worden ingezet ter vervanging van voorgeschreven medicatie en of medische behandelingen.

Tips:

1) Bachbloesem dient buiten invloed van direct zonlicht, droog en bij kamertemperatuur bewaard te worden

2) Als je Bachbloesem wilt proberen vraag dan advies aan een specialist die je precies kan uitleggen wat het beste voor je is

3) Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een huisarts of in geval van huisdieren een dierenarts

Bachbloesem kan angst verminderen

Tot slot

Bachbloesem stond centraal in dit artikel. Ben je vaak gestrest? En wat doe je om de stress te verminderen? Wij vinden het fijn als je een reactie achterlaat onderaan deze pagina. 

Als je dit artikel waardevol vindt voor je gezondheid en vitaliteit help dan mee dit te verspreiden door het te delen op social media. Dit kan doormiddel van de social media knoppen. We zijn je zeer erkentelijk!

Anderen lezen ook

Teunisbloem

Nootmuskaat

Echinacea

Bronnen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *