Astma

Astma is een onvoorspelbare ziekte en is een ontsteking in je longen die niet weggaat.  Het ene moment hebt je er meer last van dan de andere. Er zijn altijd kleine ontstekingen in de longen en dat kan allerlei klachten met zich meebrengen. Er zijn verschillende soorten astma:
-Allergische astma 
-Niet allergische astma
-Inspanningsastma
-Ernstige astma
Meestal heeft iemand met astma meerdere vormen tegelijk.

Astma oorzaak

Allergische astma komt veel voor. 75% van alle gevallen valt hieronder. Wanneer je stoffen inademt waar je allergisch voor bent zoals huismijt, huidschilfers van dieren of stuifmeel, deze stoffen noemen we prikkels. Bepaalde voedingsstoffen of stoffen in medicijnen kunnen ook een reactie uitlokken. Wanneer dit gebeurt maakt je lichaam histamine aan en die roept de allergische reactie op. 
Bij niet allergische astma krijg je klachten van prikkels zonder dat je allergisch bent. Je kunt bijvoorbeeld benauwd worden van uitlaatgassen, rook, parfum of door weersomstandigheden zoals kou, mist en vochtige lucht.
astma

Inspanningsastma

Het woord inspanningsastma zegt het al, je wordt benauwd als je je inspant. Dit gebeurt veel bij het sporten. Mensen met inspanningsastma gebruiken vaak een inhalator die ervoor kan zorgen dat je beter kunt ademen tijdens je inspanningen. Stress en emotie kunnen je klachten verergeren evenals de temperatuur en vochtigheid in de lucht. Koude en droge lucht zorgen ook vaak voor meer klachten.
Ernstige astma komt gelukkig het minst vaak voor. Zelfs met medicijnen is ernstige astma moeilijk te controleren. Dit zorgt voor vele klachten en mensen met deze ziekte moeten vaak naar een ziekenhuis voor een behandeling.

Astma symptomen

-Piepende ademhaling
-Kortademigheid
-Benauwdheid
-Hoesten

Astma aanval

Bij een astma-aanval kan je steeds moeilijker ademen. Je longen worden geprikkeld door stoffen waar je gevoelig voor bent. Je slijmvliezen in je neus, keel, en longen zwellen op en produceren meer vocht en slijm dan normaal. Je spieren raken verkrampt en maken je luchtwegen smaller waardoor ademhalen steeds moeilijker wordt. 
Ook raken je longen vol met lucht die moeilijk ververst kan worden. Dit kan een angstig gevoel geven omdat je veel minder lucht in of uit kan ademen. In Nederland zijn er ruim 640.000 mensen met astma. Van deze groep zijn er ongeveer 100.000 kinderen en bestaat het meerendeel van de patiënten uit vrouwen.
 De verwachting is dat het aantal de komende jaren zal gaan stijgen. Tot 30% van de kinderen met acute astma zijn overgevoelig voor de behandeling die kinderartsen gebruiken tegen astma. 84% van deze kinderen is wel eens opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Astmatische bronchitis

Astma komt vooral voor bij kinderen en jongvolwassenen. Wanneer de klachten op volwassen leeftijd blijven bestaan dan kun je stellen dat mensen niet over hun astma heen zijn gegroeid. De ziekte wordt dan chronisch, maar veranderd meestal wel van vorm. De astma-aanvallen worden weliswaar minder heftig maar de klachten blijven. 
Er gaat geen dag meer voorbij zonder benauwdheid en piepend ademhalen. Omdat daar ook slijm bij wordt gevormd, is er sprake van astmatische bronchitis. 

Astma COPD

COPD is een vorm van bronchitis waarbij ademhalen niet alleen moeilijker wordt, er treden ook benauwdheidsklachten op. Dit lijkt op astma, maar er is meer slijmvorming en de benauwdheidsklachten zijn elke dag aanwezig. Chronische bronchitis en longemfyseem vormen samen COPD en dit staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Astma door stress

Wanneer er sprake is van chronische stress dan adem je continu zwaarder dan nodig is. Dit wordt ook wel chronische hyperventilatie genoemd. Bij chronische hyperventilatie blijf je zwaar ademen, ook als de stressvolle gebeurtenis al achter de rug is. Hyperventilatie is een vorm van stress op je luchtwegen. Bij astma is dat ook altijd het geval. 
De onderliggende aandoening bij astma is namelijk chronische hyperventilatie. Er is een speciale Buteyko therapie die zich richt op je ademhaling. Door deze therapie te volgen kan je van je chronische hyperventilatie/astma afkomen door de juiste ademhalings oefeningen te doen en je te richten op voeding, beweging, sport, slapen en technologie.

Magnesium

Magnesium heeft een ontstekingsremmend effect op je luchtwegen. Het verbetert je bloeddoorstroming, verwijd je bronchiën, verbetert de functie van je trilhaartjes en helpt bij het verwijderen van slijm uit je luchtwegen. 
Onderzoek onder 2500 mensen heeft uitgewezen dat bij elke 100mg magnesium (die dagelijks werd ingenomen) 1 seconde geforceerde uitademingsvolume (FEV1) met 30ml toe nam. De kans op overgevoelige reacties van de luchtwegen werd bij elke toename van de magnesiuminname met 100mg 0,82 keer zo klein. En ook de kans op niesbuien nam bij iedere 100mg hogere magnesiuminname 0,85 keer af. 
In een ander onderzoek is vastgesteld dat magnesium leidde tot een betere bronchiale respons op histamine en een verbetering van de PEFR (Peak Expiratory Flow Rate, dit is de maximaal te bereiken volumestroom bij een geforceerde uitademing). De proefpersonen ervoeren een betere astmacontrole en een betere kwaliteit van leven. De proefpersonen gebruikten alleen luchtwegverwijders en inhalatiecorticosteroiden. De hoeveelheid histamine die noodzakelijk was voor een afname van 20% FEV1 bleek na 6 maanden significant met 5,8% 
Geconcludeerd werd dat magnesiumsuppletie bij volwassen personen met astma leidt to een objectieve en subjectieve verbetering van de astma.  
Astma is een blijvende longziekte. Je geneest hier nooit van echter kun je zelf veel doen om je klachten te verminderen. Probeer daarom zoveel mogelijk de stoffen waar je allergisch voor bent te vermijden. Ook veel bewegen is een goede manier om zo fit mogelijk door het leven te gaan met astma.

Astma medicatie

Bij astma wordt meestal ontstekkingsremmers en luchtwegverwijders gebruikt als medicijn. Deze medicijnen adem je in via een inhalator. Op deze manier komen de medicijnen direct in je longen terecht. Deze medicijnen zorgen ervoor dat de spiertjes om je luchtwegen verslappen. Zo worden je luchtwegen wijder. 
Deze luchtwegverwijders zijn een tijdelijke oplossing want ze genezen de ontstekingen in je longen niet. In ergere gevallen kan je dokter antibiotica of ontstekingsremmers (in pilvorm) voorschrijven.

Ons advies

Wij adviseren om 2 a 3 keer per week een magnesium voetenbad te nemen van minimaal 20 minuten en optimaal 40 minuten. Zorg dat je minimaal 150 gram magnesium badkristallen gebruikt en het water 37 graden Celsius is. Voor een ligbad neem je 500 gram tot 1000 gram magnesium badkristallen en een temperatuur van 37 graden Celsius. Ook voor een ligbad geldt minimaal 20, optimaal 40 minuten. 
Voor kinderen raden wij aan om de gebruiksaanwijzing aan te houden alvorens je begint met een magnesium behandeling.

Bronnen:

Wil je meer informatie kijk dan ook eens op de website van het longfonds, het UMC Utrecht en naar de werking van magnesium bij astma.

Benieuwd naar onze producten?

Delen