adhd ritalin

Waarom slik ik ritalin als ik ADHD heb?

Bijna iedereen kent wel een persoon met ADHD die ritalin slikt. Vanochtend stond ik bij de groenteboer te praten met een moeder van twee kinderen. De moeder gaf aan dat haar zoon ADHD heeft en zich soms geen raadt wist hoe hier goed mee om te gaan in bepaalde situaties. Haar zoon had problemen op school en ook met vriendjes was het soms lastig spelen. De moeder vertelde dat ze haar zoon ritalin geeft, een middel waar ze nog steeds vraagtekens bij heeft.

Ritalin en concerta

Nou is dit niet een nieuw fenomeen want ADHD en ADD is al jaren bekend onder de mensen. Wel gaf ze aan dat ze moeite had om haar zoon ritalin te geven. Ritalin is een merknaam van een medicijn dat wordt voorgeschreven bij ADHD. De werkzame stof in ritalin is methylfenidaat en dit is een stof die nauw verwant is aan amfetamine. Naast ritalin is er ook concerta en dit valt ook onder psychostimulerende middelen. In principe is het bijna hetzelfde, echter werkt concerta langer.

Werking en bijwerkingen

In je hersenen zorgt ritalin voor de afgifte van dopamine en noradrenaline en het blokkeert de heropname van deze stoffen. Ritalin geneest kinderen niet van ADHD maar verlicht de symptomen. Bij 70% van de kinderen die ritalin krijgt voorgeschreven, verbeteren klachten als hyperactiviteit, emotionele prikkelbaarheid en chaotisch gedrag. Helaas heeft 1 op de 3 kinderen last van bijwerkingen zoals psychische klachten, nervositeit, gebrek aan eetlust, niet kunnen inslapen, hoofdpijn, buikpijn, snel geïrriteerd zijn en angst.

Gebruik in Nederland

ADHD komt bij ongeveer 3 tot 5% van de kinderen jonger dan 16 jaar voor en vaker bij jongens dan meisjes. In 2016 zijn er door Nederlandse apotheken aan 230.000 mensen ritalin verstrekt. Het jaar erop daalde de aantallen met 2 % m.b.t . jonge gebruikers. De afgelopen jaren is er een duidelijke daling wat betreft ritalin gebruik onder kinderen en dit is natuurlijk positief. Ook is uit studies naar voren gekomen dat leren en schoolprestaties minimaal bevordert worden door ritalin gebruik. 

Opiumwet

Kinderen met ADHD hebben een groter risico op latere verslavingen. Bij chronisch gebruik van ritalin kan gewenning of psychische afhankelijkheid optreden. Wist je dat ritalin op lijst 1 van de opiumwet staat? Maar het valt ook onder de Geneesmiddelenwet. Hierdoor kan het legaal voorgeschreven worden.

Magnesium en ADHD

De Franse kinderarts Dr. Mousain – Bosc is een magnesiumspecialist die zich richt op het helpen van kinderen met allerlei klachten die verlicht kunnen worden door magnesiumgebruik. Uit studies blijkt dat ongeveer 80% van de westerse baby’s een cellulair magnesiumtekort heeft waar de oorzaak voor een groot deel ligt bij de moeder.

Magnesium wordt ook ingezet bij huilbaby’s en ook bij kinderen met ADHD wordt dit tegenwoordig aangeraden. Naast de algemene werking word magnesium specifiek ingezet bij o.a. depressieve klachten, autisme, groeipijnen, nachtmerries, slaapproblemen, spanning en kinderen met veel onrust. Dr. Mousain – Bosc heeft een heel goed boek hierover geschreven genaamd ”Magnesium, de oplossing voor gedragsstoornissen en vele andere aandoeningen.” Dit boek is zeker een aanrader, niet alleen voor je kind maar ook voor jezelf.

Vitamine D

Mensen met ADHD hebben niet alleen een magnesiumtekort, uit onderzoek is gebleken dat ze vaak ook een vitamine D tekort hebben. Onderzoek laat zien dat aanvulling met vitamine D de ernst van ADHD symptomen vermindert bij kinderen die medicatie gebruiken. In het onderzoek was de dosis 2000 IE vitamine D3 per dag. Vitamine D3 aanvullen bij kinderen lijkt een goed advies, vooral in de winter wanneer er minder zon is en dus minder vitamine D3 wordt aangemaakt in het lichaam.

Vitamine B6 en zink

De voedingsstoffen vitamine B6, zink en magnesium hebben alle drie vele functies in de hersenstofwisseling. Ze zijn alle drie betrokken bij de stofwisseling van essentiele vetzuren. Bij mensen met ADHD wordt een verstoring als mogelijke oorzaak gezien. Deze voedingsstoffen zijn ook betrokken bij de melatonine- en dopaminesynthese die een rol spelen bij ADHD. Omdat vitamine B6 betrokken is bij de opname van magnesium in de rode bloedcellen, is er tijdens het onderzoek aangetoont dat het een positieve werking had in combinatie met magnesium. 

Na enkele weken te zijn gestopt met het onderzoek en de behandeling verergerden de symptomen weer. De onderzoeken met zink zijn minder talrijk dan die met magnesium en vitamine B6. Een test met 400 kinderen van rond de tien jaar met ADHD werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg 40mg zink per dag en de andere groep een placebo. Na twaalf weken werd er aangetoont dat de kinderen in de zinkgroep beter scoorden wat betreft minder hyperactiviteit, beter sociaal gedrag en impulsiviteit dan de kinderen in de placebo groep. Zink had geen effect op het concentratievermogen en de wat oudere kinderen met overgewicht en laag zinktgehalte reageerden het beste op de zinksuppletie.

L-Carnitine en ADHD

Carnitine is betrokken bij de omzetting van vetzuren in energie in de mitochondrien van je cellen. In een Nederlands onderzoek van acht weken kregen 24 kinderen afwisselend 100 mg carnitine per kg lichaamsgewicht. Dit onderzoek was een dubbelblind, placebogecontroleerd crossover onderzoek en dat wil zeggen dat ze eerst de placebo kregen en daarna de carnitine of net andersom. In de periode van acht weken verminderden de symptomen met minstens 30% bij 13 van de 24 kinderen.

Er was in het bloed een duidelijk stijging van het carnitinegehalte dan bij de kinderen waar de ADHD symptomen niet verminderden. Voor het ondezoek en er na kregen onderwijzers en ouders van de jongeren een vragenlijst om het gedrag van de jongens in te vullen. Na het onderzoek bleek dat het gedrag van de jongens aanmerkelijk verschilden ten aanzien van normale Nederlandse jongens. Na het onderzoek was dit bij 11 van de 24 kinderen nog steeds het geval. Bij de andere 13 jongens waren na de L-carnitinebehandelingen de concentratieproblemen en het agressieve gedrag verminderd. Op de verschillende vragen scoorden de kinderen nu 20% tot 65% beter dan voor de behandeling.

Mocht je kind last hebben van ADHD/ADD dan kan het geen kwaad om is meer onderzoek te doen naar welke vitaminen en mineralen je kind eventueel een tekort zou hebben. Dit aanvullen op een verantwoorde manier kan leiden tot een gelukkiger kind, en ouders.

Bronnen:

Wat is Ritalin?

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/adhd/

https://www.kindermedicatie.nl/aandoeningen/adhd

ADHD bij kinderen

https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2018/minder-gebruikers-in-2017-van-adhd-middel-methylfenidaat

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/psychiatrische_stoornissen_kindertijd.aspx

https://www.bol.com/nl/f/magnesium/34462549/

PDF file : https://www.trimbos.nl/docs/ee83c54f-6cd4-4e35-924b-752e95bc083d.pdf

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *