adhd

ADHD en magnesium

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder ofwel snel afgeleid en hyperactief gedrag. ADHD is vaak een aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen in je hersenen. Dit zorgt ervoor dat je moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid bent, ondoordachte beslissingen neemt, je snel tot actie overgaat en lichamelijke overactief bent en/of altijd onrustig bent. Wanneer je snel afgeleid bent dan kun je last hebben van allerlei aandachtsproblemen zoals: 
 – Alleen kunnen concentreren op interessante dingen 
 – Moeite hebben met het invullen van papierwerk 
 – Moeite hebben met het invullen van papierwerk 
 – Geen overzicht op hoofd en bijzaken 
 – Moeite met het afmaken van dingen
 – Moeite hebben met luisteren 
 – Kort kunnen lezen 
 – Chaotisch zijn

ADHD symptomen

Een belangrijke en misschien wel een van de meest bekende ADHD kenmerken is hyperactiviteit:
 – Moeite hebben met stil zitten
 – Moeite met ontspannen
 – Innerlijke rusteloosheid
 – Veel en snel praten
 – Altijd bezig zijn 
adhd

ADHD kenmerken

Mensen met ADHD zijn vaak impulsief wat kan leiden tot:
 – Impulsief relaties en banen aangaan of verbreken
 – Direct zeggen wat je denkt
 – Anderen onderbreken 
 – Woede uitbarstingen
 – Impuls aankopen
 – Ongeduldig zijn 
 – Vreetbuien
 – Gokken

 

ADHD bij volwassenen

Bij volwassenen wordt ADHD nog niet zo lang erkend. Het werd namelijk eerst gezien als een kinderziekte. Men heeft lang gedacht dat je er wel over zou groeien. Bij volwassen wordt deze variant ook wel AADD genoemd (Adult Attention Deficit Disorder) In 2016 waren er volgens het RIVM 123.000 mensen tussen de 18 en 44 met AADD.  

ADHD ADD

Er bestaan 3 typen ADHD: 
 – ADHD-I   Hierbij staat een aandachtstekort het meest op de voorgrond (vroeger ADD genoemd).
 – ADHD-H Ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit staan hier op de voorgrond 
 – ADHD-C Is het gecombineerde type. Dit betekend problemen van het oplettende als het hyperactieve zijn hier aanwezig 
Dit laatste type komt het meeste voor bij mensen.

ADHD

Allergische aandoeningen zoals astma, hooikoorts en atopisch eczeem lijken vaker voor te komen bij kinderen met ADHD. Dit zou mogelijk te verklaren kunnen zijn door de interactie tussen het immuunsysteem en het neurologisch systeem. In een studie is aangetoond dat in allergische kinderen neurochemische processen verstoord zijn, waardoor hyperactief gedrag en mogelijk ADHD kan ontstaan. 
Het is gebleken dat de neurotransmitters dopamine en noradrenaline in verminderde hoeveelheid voorkomen in het voorste gedeelte van de hersenen van ADHD patiënten, de prefrontale kwabben. Dit gaat samen met een afwijkende functie van de prefrontale kwabben en een verminderde anatomische organisatie van de verbindingen tussen de prefrontale kwabben en verschillende dieper gelegen hersenkernen. 
De voorste hersenkwabben zijn betrokken bij veel functies die bij ADHD verstoord zijn: het langdurig behouden van aandacht, het onderdrukken van impulsen en het sturen van plannen van gedrag. 

ADHD behandeling

Er is op dit moment geen behandeling die ADHD kan genezen. Sommige mensen proberen symptomen te onderdrukken met medicijnen, gedragstherapie of een combinatie van beide. Het gaat hier om psycho-educatie, cognitieve therapie en gedragstherapie. De standaard medicijnen die voorgeschreven worden bij ADHD (ritalin, equasym, medicanet, concerta) zijn methylfenidaten. Dit is een stof die onder de opiumwet valt en dezelfde werking heeft als cocaïne. In de bijsluiter wordt aangegeven dat er vooral in de eerste weken bijwerkingen zijn. De heftige bijwerkingen op lange termijn worden echter nauwelijks belicht!

ADHD medicatie

In Nederland nemen 126.500 geregistreerde kinderen tussen 4 en 18 jaar dagelijks Ritalin. In de publicatie “Magnesium, dé oplossing voor gedragsstoornissen, dr. Marianne Moussain-Bosc”, lezen we dat magnesium, getest ten opzichte van Ritalin een zelfde effect heeft maar dan zonder de nevenwerking en dat het een positief effect heeft bij angst- en depressiestoornissen.
Uit een recent onderzoek in het Amsterdams Medisch (AMC) onder leiding van prof. Liesbeth Reneman en gepubliceerd in JAMA Psychiatry blijkt dat Ritalin mogelijk een blijvend effect heeft op de dopamineproductie in de hersenen. Ook nadat het gebruik van het medicijn is gestopt . De conclusie van prof. Liesbeth Reneman was: “Het gebruik bij kinderen moet goed worden afgewogen tot er meer bekend is over de consequenties op de lange termijn van het voorschrijven van Ritalin op jonge (kinder) leeftijd. 
Het middel zou alleen moeten worden voorgeschreven aan kinderen die daadwerkelijk ADHD hebben en hiervan aanzienlijke hinder ondervinden. 
Een magnesiumtekort wordt in verband gebracht met de impulsiviteit en het aandachtsprobleem wat kenmerkend is voor ADHD. De Franse kinderarts Marianne Mousain-Bosc onderzocht en behandelde vele kinderen met ADHD, ADD en autisme. De overeenkomst die zij ontdekte was een bijzonder groot magnesium tekort. Ook het extra toedienen van vitamine B6 bleek een goede combinatie te zijn met magnesium. Vitamine B6 zorgt er namelijk voor dat magnesium beter in je cellen opgenomen word. Tijdens een onderzoek onder kinderen die (gedurende het onderzoek) geen medicatie tot zich namen bleek na twee maanden gebruik van magnesium- en vitamine B6 supplementen dat deze kinderen statistisch significant minder symptomen van hyperactiviteit, agressiviteit en een verbeterd concentratievermogen hadden.     
 

ADHD test

ADHD is een diagnose die door een deskundige wordt gesteld. Deze gebruikt daarbij gegevens van derden (ouders/leerkrachten). De diagnose kan daardoor altijd een subjectief element bevatten. Ook zijn er online allerlei zelftesten die je kunt doen. Er is bovendien geen waterdichte scheiding tussen iemand met en iemand zonder ADHD. 
Ieder kind heeft in meer of mindere mate weleens last van concentratieproblemen of hyperactiviteit. Bij ADHD is sprake van meer dan gemiddeld afwijkend gedrag dat vaker en in ernstiger mate voorkomt dan normaal en tot problemen leidt.

Ons advies

Wij adviseren om 2 a 3 keer per week een magnesium voetenbad te nemen van minimaal 20 minuten en optimaal 40 minuten. Zorg dat je minimaal 150 gram magnesium badkristallen gebruikt en het water 37 graden Celsius is. Voor een ligbad neem je 500 gram tot 1000 gram magnesium badkristallen en een temperatuur van 37 graden Celsius. Ook voor een ligbad geldt minimaal 20, optimaal 40 minuten. 
Voor kinderen raden wij aan om de gebruiksaanwijzing aan te houden alvorens je begint met een magnesium behandeling. 

Bronnen:

Wil je meer informatie kijk dan ook eens op de website van de hersenstichting of raadpleeg de volgende  bronbron en bron
JAMA Psychiatry. 2016 Aug 3. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.1572. Age-Dependent Effects of Methylphenidate on the Human Dopaminergic System in Young vs Adult Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Clinical Trail. 
Magnesium, dé oplossing voor gedragsstoornissen, dr. Marianne Mousain-Bosc.   
 

Benieuwd naar onze producten?

Delen