Disclaimer

Belangrijke informatie wanneer je magnesium suppletie overweegt:
Zorg altijd voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. 
Lees altijd eerst op de bijsluiter of het etiket van het des betreffende supplement welke hoeveelheid nodig is om het gewenste effect te bereiken. 
Overdrijf de toediening van magnesium niet, bij een zeer hoge inname zou het een gezondheidsrisico kunnen veroorzaken. 
magnesium
Als je niet zeker bent van je zaak consulteer dan een arts of andere deskundige. In de bijsluiter of op het etiket staat ook wie het gebruik van een specifiek supplement zou moeten vermijden.

Website

Door de website te lezen, stem je in met deze disclaimer. Ondank de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die in deze website wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of onjuist is. 
Zelfmedicatie: Veel natuurgeneeskundige mineralen of andere middelen zijn vrij verkrijgbaar en kunnen worden toegepast voor zelfmedicatie. Voor een gewenst resultaat en het vermijden van risico’s is een juist keuze van groot belang. 
Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de door ons genoemde mineralen, behandelingen of anderszins. 
De informatie in deze website is gebaseerd op gegevens uit de wetenschappelijke literatuur, persoonlijke ervaringen, internet en andere bronnen. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg. De gegevens dier versterkt dienen puur gebruik te worden als informatie en niet gebruikt te worden als medische interventie.  

Belangrijk

Belangrijk: Het is niet altijd eenvoudig om de resultaten en informatie in deze website goed te interpreteren of te vertalen naar je eigen situatie. Neem nooit zomaar grote hoeveelheden van mineralen als je de werking niet kent, pas je geneesmiddelengebruik nooit zelf aan! Bespreek je klachten altijd eerst met een behandelend arts. Die kent jouw persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen je gebruikt en kan je het beste adviseren wat te doen. 

Foute prijsinformatie

Foute prijsinformatie: Als het heel duidelijk is dat de prijs niet juist is dan kunt u de webshop niet houden aan de afgesproken prijs. Dit is bijvoorbeeld zo als de prijs veel hoger of lager is dan wat redelijk is. Heeft u reden om te twijfelen of  de prijs wel juist is neem dan contact op met onze klantenservice. Het kan zijn dat er onbedoeld een komma verkeerd staat of er een typefout in de prijs staat.